4,4 Bis-dimethylamino-diphenylmethane

verschillende gewichten

Gevaar (Check Downloads voor veiligheidsblad)

Vanaf 31.58

Wissen

Artikelnummer: O033 Categorieën: , ,

Uniek en breed assortiment
95% van de producten uit voorraad leverbaar
Meer dan 50 jaar kennis en ervaring

Gevarenaanduidingscode (H-code)

H350Kan kanker veroorzaken.H410Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Preventieve code (P-code)

P201Alvorens te gebruiken de speciale aanwijzingen raadplegen.

P273Voorkom lozing in het milieu.

P308 + P313NA(mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen.Aanvullende gevarenaanduidingengeen

Uitsluitend voor gebruik door professionele gebruiker.

Meer informatie over deze stof en toepassing is o.a. te vinden in Chemistry of Colour door M. Satake,Y. Mido pagina 93.

Gewicht 0.001 kg

Downloads