nl
Inloggen


Inloggen Registreer
X

Er zijn nog geen producten in uw winkelwagen geplaatst.

Iso-amylacetaat 0,25 L
Iso-amylacetaat 0,25 L

.

Artikelnummer

O7032-250 

€ 19,10 *
Prijs per 250 mL

 

Aantal: 
Bestellen
 

Algemeen

3-methyl-1-butylacetaat of isoamylacetaat, vaak ook i-amylacetaat of soms bananenolie genoemd, is een organische verbinding met een typerende geur en smaak van bananen. Hierdoor wordt het veel gebruikt als geur- en smaakstof in producten die naar banaan moeten smaken, zoals snoepjes. De stof komt voor als een heldere kleurloze viskeuzevloeistof, die slechts matig in water oplost, maar goed oplosbaar in de meeste organische oplosmiddelen.

3-methyl-1-butylacetaat heeft een sterke geur, die met bananen geassocieerd wordt, maar soms ook met peren. Bananenolie is een benaming die zowel voor de zuivere stof gebruikt wordt als voor mengsels bestaande uit 3-methyl-1-butylacetaat, pentylacetaat, nitrocellulose en andere geurstoffen. De naam vindt zijn oorsprong in de manier waarop vroeger bananenolie werd gewonnen uit bananen. Dit mengsel was een olie-achtige vloeistof, waarin zich onder andere ook nitrocellulose bevond.

Perenolie verwijst meestal naar een oplossing van 3-methyl-1-butylacetaat in ethanol, die gebruikt wordt als kunstmatige geur- en smaakstof.

3-methyl-1-butylacetaat wordt ook gebruikt als eerste test bij de effectiviteit van gasmaskers: het heeft een sterke geur, die door de meeste mensen niet als onprettig wordt ervaren. Het kan in lage concentraties makkelijk waargenomen worden en het is voor zover bekend nauwelijks toxisch.

De stof wordt verder gebruikt als oplosmiddel voor vernis en lak en heeft ook activiteit als feromoon voor de honingbij. Het kan gebruikt worden om een groot aantal bijen op een klein oppervlak te verzamelen. 3-methyl-1-butylacetaat komt vrij als een bij steekt. De geur lokt andere bijen om het slachtoffer ook te steken.
 

Technische productinformatie:

MW: 130,19 g/mol
Kookpunt: 142 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: -78 °C
Dichtheid: 0,87 g/cm³ (20 °C)
Brandingspunt: 25 °C
CAS nummer: 123-92-2
UN: 1104
ADR: 3,III

Wet en regelgeving:

 


Gezondheid en VeiligheidWaarschuwing

Gevarenaanduidingscode (H-code)
H226 Ontvlambare vloeistof en damp. 

Preventieve code (P-code)
P210 P403 + P235
Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur
en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren.

Additionele gevareninformatie (EU)
EUH066 Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.