nl
Inloggen


Inloggen Registreer
X

Er zijn nog geen producten in uw winkelwagen geplaatst.

Waterstofperoxide 12% 1 L
Waterstofperoxide 12% 1 L

.

Artikelnummer

K6482-1000 

€ 9,80 *
Prijs per Liter

 

Aantal: 
Bestellen
 

Zie staffelprijzen!

Aantal flessen:  
1 tot en met 4 €9,80* per stuk.
5 of meer €8,40* per stuk.


 Deze concentratie is ook voor particulieren!

Algemeen

Waterstofperoxide wordt onder andere gebruikt als ontsmettingsmiddel, bijvoorbeeld bij ontstekingen in de mondholte, ontsmetting van drinkwater, als bleekmiddel bijvoorbeeld bij het bleken van stoffen, tanden, botten en haar (blonderen).
Dit ontsmettende en blekende vermogen wordt veroorzaakt door de oxiderende werking van waterstofperoxide. Om deze reden wordt waterstofperoxide veel gebruikt in laboratoria en bij de productie van sommige organische stoffen.
 

Technische productinformatie:

  • IUPAC:Waterstofperoxide
  • Formule:H2O2
  • CAS Nr: 7722-84-1
  • Mol. Massa: 34.02 
  • Dichtheid: 1.45   gr/ml
  • Smeltpunt: -33.00 °C
  • Kookpunt: 108.00 °C
MW: 34,01 g/mol
Kookpunt: ~ 107 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: Max. 0 °C 
Dichtheid: 1,11 g/cm³ (20 °C)
CAS nummer: 7722-84-1
UN: 2014
ADR: 5.1,II

Wet en regelgeving:

 
 

Gezondheid en VeiligheidGevaar

Gevarenaanduidingscode (H-code)

H302 H318

Schadelijk bij inslikken. Veroorzaakt ernstig oogletsel. 

Preventieve code (P-code)
P280, P301 + P312 + P330, P305 + P351 + P338 + P310

Oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen.
NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. De mond spoelen.
BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
 


 

Algemeen

 
 

Technische productinformatie:

 

Wet en regelgeving:

 


Gezondheid en VeiligheidGevaar

Gevarenaanduidingscode (H-code)
 

Preventieve code (P-code)

Aantal

Prijs per Liter (excl. btw)

1 of meer

€ 9,80

5 of meer

€ 8,40