dikaliumoxalaat monohydraat

0,1 kg

Waarschuwing (Check Downloads voor veiligheidsblad)

15.97

Uitverkocht

Artikelnummer: O2076-100 Categorieën: , ,

Uniek en breed assortiment
95% van de producten uit voorraad leverbaar
Meer dan 50 jaar kennis en ervaring

Beschrijving

Dikaliumoxalaat is een kleurloze, kristallijne, in water oplosbare, giftige vaste stof, K2C2O4⋅H2O, voornamelijk gebruikt als bleekmiddel en in medische tests als antistollingsmiddel.

Gevarenaanduidingscode (H-code)
H302 + H312 Schadelijk bij inslikken en bij contact met de huid.

Preventieve code (P-code)
P280 Beschermende handschoenen/ beschermende kleding dragen.
P301 + P312 + P330 NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts
raadplegen. De mond spoelen.

Extra informatie

Gewicht 0.105 kg
H-zinnen

H302 + H312

P-zinnen

P280, P301 + P312 + P330

Signaalwoord

Waarschuwing

Datasheets en bijlages