Hexamethyleentetramine (Hexamine)

verschillende gewichten

Waarschuwing (Check Downloads voor veiligheidsblad)

Vanaf 24.95

Artikelnummer: O1802 Categorieën: , ,

Uniek en breed assortiment
95% van de producten uit voorraad leverbaar
Meer dan 50 jaar kennis en ervaring

Beschrijving

Hexamine of hexamethyleentetramine is een gebrugde organische verbinding met als brutoformule C6H12N4. De zuivere stof komt voor als witte tot kleurloze kristallen zonder geur, die goed oplosbaar zijn in water. De verbinding is structureel verwant met adamantaan. Hexamine wordt gebruikt in industriële toepassingen, zoals fotografie of tandheelkunde. De stof kan gebruikt worden als conserveringsmiddel tegen schimmels. Het officiële E-nummer is E239.

Gevarenaanduidingscode (H-code)
H228 Ontvlambare vaste stof.
H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.

Preventieve code (P-code)
P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur
en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
P280 Beschermende handschoenen/ beschermende kleding/ oogbescherming/
gelaatsbescherming dragen.
P333 + P313 Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.

Extra informatie

Gewicht N/B
Signaalwoord

Waarschuwing

H-zinnen

H228, H317

P-zinnen

P210, P280, P333 + P313

Datasheets en bijlages