Iso-amylacetaat – NVP

verschillende hoeveelheden

Beperkt tot 25 L voor particulieren. Lees meer onder het tabblad (Beperkt voor particulieren).

Kies eerst gewenste volume en aantallen, vul intentieverklaring in als deze getoond wordt!

Waarschuwing (Check Downloads voor veiligheidsblad)

Vanaf 20.17

Gebruiker- & intentieverklaring

Artikelnummer: O7032-NVP Categorieën: , , , ,

Uniek en breed assortiment
95% van de producten uit voorraad leverbaar
Meer dan 50 jaar kennis en ervaring

3-methyl-1-butylacetaat of isoamylacetaat, vaak ook i-amylacetaat of soms bananenolie genoemd, is een organische verbinding met een typerende geur en smaak van bananen. Hierdoor wordt het veel gebruikt als geur- en smaakstof in producten die naar banaan moeten smaken, zoals snoepjes. De stof komt voor als een heldere kleurloze viskeuzevloeistof, die slechts matig in water oplost, maar goed oplosbaar in de meeste organische oplosmiddelen.

3-methyl-1-butylacetaat heeft een sterke geur, die met bananen geassocieerd wordt, maar soms ook met peren. Bananenolie is een benaming die zowel voor de zuivere stof gebruikt wordt als voor mengsels bestaande uit 3-methyl-1-butylacetaat, pentylacetaat, nitrocellulose en andere geurstoffen. De naam vindt zijn oorsprong in de manier waarop vroeger bananenolie werd gewonnen uit bananen. Dit mengsel was een olie-achtige vloeistof, waarin zich onder andere ook nitrocellulose bevond.

Perenolie verwijst meestal naar een oplossing van 3-methyl-1-butylacetaat in ethanol, die gebruikt wordt als kunstmatige geur- en smaakstof.

3-methyl-1-butylacetaat wordt ook gebruikt als eerste test bij de effectiviteit van gasmaskers: het heeft een sterke geur, die door de meeste mensen niet als onprettig wordt ervaren. Het kan in lage concentraties makkelijk waargenomen worden en het is voor zover bekend nauwelijks toxisch.

De stof wordt verder gebruikt als oplosmiddel voor vernis en lak en heeft ook activiteit als feromoon voor de honingbij. Het kan gebruikt worden om een groot aantal bijen op een klein oppervlak te verzamelen. 3-methyl-1-butylacetaat komt vrij als een bij steekt. De geur lokt andere bijen om het slachtoffer ook te steken.

Wet en regelgeving: Gezondheid en Veiligheid

Waarschuwing

Gevarenaanduidingscode (H-code)

H226 Ontvlambare vloeistof en damp.

Preventieve code (P-code)

P210 P403 + P235

  • Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen
  • Niet roken
  • Op een goed geventileerde plaats bewaren (koel bewaren)

Additionele gevareninformatie (EU)

EUH066 Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.

Gewicht N/B
H-zinnen

H226

P-zinnen

P210, P403 + P235

Signaalwoord

Waarschuwing

MW

130,19 g/mol

Kookpunt

142 °C (1013 hPa)

Smeltpunt

-78 °C

Dichtheid

0,87 g/cm³ (20 °C)

CAS nummer

123-92-2

Brandingspunt

25 °C

UN

1104

ADR

3,III

Downloads

Beperkt voor particulieren

Let op! Dit product is tot 25 liter door particulieren te bestellen . Boven deze grens mag alleen aan bedrijven geleverd worden. Bedrijven moeten de intentieverklaring invullen voordat we tot levering kunnen overgaan. Heb je als bedrijf dit product vaker nodig maak dan een account aan, dan hoef je dit slechts eenmalig voor dit product te vullen.

De reden voor deze beperking is de explosieven en drugs precursoren wetgeving. Alleen met opgave van uw bedrijfsgegevens inclusief KVK- en BTW nummer is dit product in hoeveelheden boven de 25 liter te bestellen. Onder Info (rechtsboven) Algemeen is hier meer informatie over te vinden.