Lood(II)acetaat

0,1 kg

Gevaar (Check Downloads voor veiligheidsblad)

19.98

Uitverkocht

Artikelnummer: O064-100 Categorieën: , ,

Uniek en breed assortiment
95% van de producten uit voorraad leverbaar
Meer dan 50 jaar kennis en ervaring

Lood(II)acetaat (ook loodsuiker of saccharum saturni genoemd) is een wateroplosbaar anorganisch loodzout. Lood(II)acetaat kan ontstaan als lood(II)oxide in aanraking komt met azijnzuur. Bij de Romeinen was het bekend dat wijn, die destijds aanzienlijke hoeveelheden azijnzuur kon bevatten omdat de alcohol deels was geoxideerd, in loden bekers minder zuur werd en dat het ontstane lood(II)acetaat zoet van smaak was. Het werd dan ook gebruikt om wijn zoeter te maken. Loodverbindingen zijn echter giftig en dus niet geschikt voor consumptie. Loodacetaat wordt ook wel duivelssuiker genoemd.

  • Pb(CH3COO)2· 3 H2O
  • M 379,33 g/mol
  • D 2,55
  • ADR 6.1 III / WGK 3
  • EG-No. 206-104-4 / UN-No. 1616
  • CAS-No. [6080-56-4]

Gevarenaanduidingscode (H-code)
H360Df Kan het ongeboren kind schaden. Wordt ervan verdacht de
vruchtbaarheid te schaden.
H373 Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde
blootstelling.
H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige
gevolgen.

Preventieve code (P-code)
P201 Alvorens te gebruiken de speciale aanwijzingen raadplegen.
P260 Stof/ rook/ gas/ nevel/ damp/ spuitnevel niet inademen.
P280 Beschermende handschoenen/ beschermende kleding/ oogbescherming/
gelaatsbescherming dragen.
P308 + P313 NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen.

Gewicht 0.105 kg

Downloads