RISAN® VSK Paint Remover (verfafbijt)

Verschillende Gewichten

 

 

Vanaf 30.05

Artikelnummer: K78059 Categorieën: , , ,

Uniek en breed assortiment
95% van de producten uit voorraad leverbaar
Meer dan 50 jaar kennis en ervaring

Beschrijving

De RISAN® VSK-verfafbijtmiddel is getest en goedgekeurd voor het VSK-stripproces.

Milieuvriendelijk, efficiënte natte verwerking, geen gevaarlijk stof, geen geuroverlast en verwerking direct ter plaatsen. Geen schade aan de buiten- en binnen gevels, goedkoop en snel, berekenbare renovatiekosten voor aannemers waardoor kostenzekerheid voor klanten.

Het opruimen van verontreinigende stoffen (loodverf, PCP, Lindaan, asbesthoudende coatings) op het gebied van renovatie van oude gebouwen en instandhouding van het erfgoed is een zeer belangrijk thema met betrekking tot arbeidsveiligheid en milieubescherming. Met de RISAN® VSK Paint Remover is een veilige oplossing gevonden voor dit speciale probleem.


Gebruik

RISAN® VSK Paint Remover is een verfafbijt die speciaal is ontworpen om verf, coatings en andere oppervlakteafwerkingen te verwijderen. Hier zijn enkele voorbeelden van toepassingen waarbij RISAN® VSK Paint Remover nuttig kan zijn:

 • Verwijderen van oude verflagen: RISAN® VSK Paint Remover kan worden gebruikt om oude verflagen van muren, plafonds, kozijnen en andere oppervlakken te verwijderen. Dit is handig als u van plan bent om het oppervlak opnieuw te schilderen of als u de oude verflaag wilt verwijderen om het oorspronkelijke materiaal eronder te herstellen.
 • Verwijderen van coatings: Het product kan ook worden gebruikt om coatings te verwijderen, zoals epoxy- of polyurethaan-coatings. Dit is nuttig als u van plan bent om de vloer of het oppervlak opnieuw te coaten of als u de coating wilt verwijderen om de oorspronkelijke afwerking van het oppervlak te herstellen.
 • Verwijderen van roest: RISAN® VSK Paint Remover kan ook worden gebruikt om roest van metalen oppervlakken te verwijderen. Dit is handig als u een oud metaalwerkstuk wilt herstellen of als u roestvlekken wilt verwijderen van metalen meubels of apparaten.
 • Verwijderen van graffiti: RISAN® VSK Paint Remover is ook effectief bij het verwijderen van graffiti van muren en andere oppervlakken. Dit is handig als u probeert om graffiti te verwijderen van openbare of privégebouwen, bruggen, tunnels, treinen, enz.

Belangrijk: RISAN® VSK Paint Remover bevat sterk alkalische stoffen en moet daarom voorzichtig worden gebruikt. Lees de instructies op de verpakking zorgvuldig voordat u het product gebruikt.


Eigenschappen

Hieronder staan enkele eigenschappen en specificaties van RISAN® VSK Paint Remover:

 • Sterk alkalisch: RISAN® VSK Paint Remover bevat sterke alkalische stoffen, waardoor het effectief is bij het verwijderen van verf en coatings.
 • Snelwerkend: Het product werkt snel en kan in sommige gevallen al binnen 10-15 minuten verf of coating van een oppervlak verwijderen.
 • Dikke gelconsistentie: RISAN® VSK Paint Remover heeft een dikke gelconsistentie waardoor het goed blijft zitten op verticale oppervlakken en zich niet zo snel verspreidt.
 • Veilig op de meeste oppervlakken: RISAN® VSK Paint Remover is veilig op de meeste oppervlakken, waaronder metaal, steen, beton, baksteen, hout en plastic. Het kan echter agressief zijn voor sommige oppervlakken, dus het is belangrijk om het eerst op een klein gebied te testen voordat u het op een groot oppervlak gebruikt.
 • Bevat geen methyleenchloride: RISAN® VSK Paint Remover bevat geen methyleenchloride, wat het veiliger maakt om te gebruiken dan sommige traditionele verfafbijtmiddelen.
 • Verpakking: Het product wordt geleverd in blikken van 1 liter en 5 liter.

Belangrijk: Houd er rekening mee dat RISAN® VSK Paint Remover sterk alkalisch is en voorzichtig moet worden gebruikt. Lees de instructies op de verpakking zorgvuldig voordat u het product gebruikt.


Gebruiksaanwijzing

Hieronder vindt u de algemene gebruikersaanwijzing voor RISAN® VSK Paint Remover:

 1. Veiligheidsmaatregelen: Draag beschermende handschoenen, een veiligheidsbril en een masker om te voorkomen dat het product in contact komt met uw huid, ogen en luchtwegen. Werk in een goed geventileerde ruimte en houd het product uit de buurt van kinderen en huisdieren.
 2. Voorbereiding van het oppervlak: Maak het oppervlak schoon en vrij van vuil, stof en olie voordat u RISAN® VSK Paint Remover gebruikt. Bedek de omliggende oppervlakken en objecten met plasticfolie om te voorkomen dat ze worden blootgesteld aan het product.
 3. Aanbrengen van het product: Breng een dikke laag RISAN® VSK Paint Remover aan op het oppervlak met een kwast of een roller. Laat het product minimaal 10-15 minuten inwerken. Bij hardnekkige verflagen kan een langere inwerktijd nodig zijn. Houd het oppervlak nat door indien nodig extra product toe te voegen.
 4. Verwijderen van de verf of coating: Gebruik een schraper of een staalborstel om de verf of coating van het oppervlak te verwijderen. Verwijder de verfresten met een doek of een hogedrukreiniger.
 5. Nabehandeling: Spoel het oppervlak grondig af met water om alle resten van het product te verwijderen. Laat het oppervlak drogen voordat u het opnieuw schildert of afwerkt.

Belangrijk: Houd er rekening mee dat RISAN® VSK Paint Remover sterk alkalisch is en voorzichtig moet worden gebruikt. Lees de instructies op de verpakking zorgvuldig voordat u het product gebruikt. Test het product altijd eerst op een klein gebied om er zeker van te zijn dat het geschikt is voor het oppervlak dat u wilt behandelen.


Duurzaamheid

RISAN® VSK Paint Remover bevat geen schadelijke stoffen zoals methyleenchloride en is daardoor veiliger voor zowel de gebruiker als het milieu. Het product kan ook worden gebruikt op de meeste oppervlakken, waaronder metaal, steen, beton, baksteen, hout en plastic, waardoor het een veelzijdige optie is voor het verwijderen van verf en coatings.

Bovendien heeft het product een dikke gelconsistentie waardoor het goed blijft zitten op verticale oppervlakken en zich niet zo snel verspreidt. Dit zorgt ervoor dat er minder product nodig is om een oppervlak te behandelen, wat de duurzaamheid van het product verhoogt.

Als u het product gebruikt, is het belangrijk om de instructies zorgvuldig te volgen om de veiligheid van uzelf en het milieu te waarborgen. Na gebruik moet u het oppervlak goed spoelen met water om alle resten van het product te verwijderen.

Al met al is RISAN® VSK Paint Remover een relatief duurzame optie voor het verwijderen van verf en coatings, met een laag risico op schade aan oppervlakken en een beperkte impact op het milieu.


Gevaren & Codes

RISAN® VSK Paint Remover kan gevaarlijk zijn als het niet op de juiste manier wordt gebruikt. Hieronder staan enkele potentiële gevaren die geassocieerd worden met dit product:

 • Huidirritatie: Het product kan huidirritatie veroorzaken bij contact met de huid. Het is daarom belangrijk om handschoenen te dragen tijdens het gebruik en om de huid na gebruik goed te wassen met zeep en water.
 • Oogirritatie: Het product kan oogirritatie veroorzaken bij contact met de ogen. Draag daarom altijd een veiligheidsbril tijdens het gebruik en spoel de ogen onmiddellijk met water als het product in contact komt met de ogen.
 • Inademing van dampen: Het product bevat oplosmiddelen die dampen kunnen produceren die schadelijk kunnen zijn bij inademing. Het is daarom belangrijk om in een goed geventileerde ruimte te werken en om een masker te dragen om te voorkomen dat u de dampen inademt.
 • Brandgevaar: Het product is brandbaar en moet uit de buurt van open vuur en hittebronnen worden gehouden.
 • Milieu-impact: Het product kan schadelijk zijn voor het milieu als het niet op de juiste manier wordt afgevoerd. Spoel het product nooit weg in de gootsteen of in de afvoer en volg de lokale voorschriften voor het afvoeren van chemische producten.

Het is belangrijk om de veiligheidsinstructies op de verpakking van RISAN® VSK Paint Remover zorgvuldig te lezen en op te volgen om de risico’s te minimaliseren.

 

– Gevarenaanduidingen

H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel.

– Veiligheidsaanbevelingen

P101 Indien medisch advies nodig is, verpakking of

Identificatielabel gereed houden.

P102 Buiten bereik van kinderen bewaren.

P103 Voor gebruik het etiket lezen.

P260 Nevel/damp/spuitnevel niet inademen.

P280 Beschermende handschoenen/oogbescherming dragen.

P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Verwijder contactlenzen, indien mogelijk. Ga door met spoelen.

P337 + P313 Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.

 

Extra informatie

Gewicht 1 kg