Termamyl 120L type Alfa Amylase

verschillende hoeveelheden

Gevaar (Check Downloads voor veiligheidsblad)

Vanaf 36.00

Wissen

Artikelnummer: O1319 Categorieën: , ,

Uniek en breed assortiment
95% van de producten uit voorraad leverbaar
Meer dan 50 jaar kennis en ervaring

Een amylase die bij een pH van 7 werkt en zetmeel afbreekt op a-specifieke plaatsen.
Opm. Amyloglucosidase breekt zetmeel op specifieke plaatsten.

Gevarenaanduidingscode (H-code)
H334 Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of
ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken.

Preventieve code (P-code)
P261 Inademing van stof/ rook/ gas/ nevel/ damp/ spuitnevel vermijden.
P342 + P311 Bij ademhalingssymptomen: een ANTIGIFCENTRUM of een arts
raadplegen.

Gewicht N/B
H-zinnen

H334

P-zinnen

P261, P342 + P311

Signaalwoord

Gevaar

Downloads