nl
Inloggen


Inloggen Registreer
X

Er zijn nog geen producten in jouw winkelwagen geplaatst.

Benzylalcohol 0,5 L
Benzylalcohol 0,5 L

.

Artikelnummer

O147-500 

€ 14,15 *
Prijs per 500 mL

Voorraad : 0

Aantal: 
Bestellen
 

Algemeen

Benzylalcohol is een organische verbinding met als brutoformule C7H8O. De benzylgroep wordt vaak afgekort tot Bn, zodat BnOH een korte schrijfwijze wordt voor benzylalcohol. Benzylalcohol is een kleurloze vloeistof met een zwakke aromatische geur. De stof is een natuurlijk bestanddeel van verschillende etherische oliën, waaronder ylang-ylang-olie[1]en absolues van jasmijn en hyacint. Benzylalcohol is door zijn polariteit ook een geschikt oplosmiddel voor uiteenlopende verbindingen. Verder bevat de stof een lage dampspanning en is het nauwelijks toxisch.

Benzylalcohol is matig oplosbaar in water, maar in alle verhoudingen mengbaar met andere alcoholen en di-ethylether. Zoals alle alcoholen reageert benzylalcohol met carbonzuren onder vorming van esters.
Benzylalcohol wordt algemeen toegepast als oplosmiddel in inkt, verf, lak en epoxyharsen.[2] Daarnaast wordt het zowel zuiver als veresterd gebruikt als geur- en smaakstof in bijvoorbeeld zeep, parfum en levensmiddelen. Ook bij de bereiding van een aantal medicijnen wordt benzylalcohol toegepast. De stof heeft bacteriostatische eigenschappen en wordt als ontwikkelaar in de fotografie gebruikt.
 

Technische productinformatie:

Formula: C₆H₅CH₂OH
MW: 108,14 g/mol
Kookpunt: 205 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: -15,3 °C
Dichtheid: 1,05 g/cm³ (20 °C)
Brandingspunt: 101 °C
CAS nummer: 100-51-6

Wet en regelgeving:

 


Gezondheid en VeiligheidWaarschuwing

Gevarenaanduidingscode (H-code)
H302 + H332 H319
Schadelijk bij inslikken en bij inademing 
Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

Preventieve code (P-code)
P261 P301 + P312 + P330 P304 + P340 + P312 P305 + P351 + P338
Inademing van stof/ rook/ gas/ nevel/ damp/ spuitnevel vermijden.
NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. De mond spoelen.
NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.​