Citroenzuur

verschillende gewichten

Waarschuwing (Check Downloads voor veiligheidsblad)

Vanaf 6.95

Artikelnummer: O6415 Categorieën: , ,

Uniek en breed assortiment
95% van de producten uit voorraad leverbaar
Meer dan 50 jaar kennis en ervaring

Beschrijving

Citroenzuur is een zwak organisch zuur. Het komt in citrusvruchten voor en is een natuurlijk conserveermiddel en antioxidant. Daarnaast wordt het gebruikt om een zure smaak aan voedsel te geven. In de biochemie is het een belangrijke intermediair in de citroenzuurcyclus. Het is een voedingszuur met E-nummer E330.

Zouten en esters van citroenzuur worden citraten genoemd.

Citroenzuur is een organisch zuur (meer bepaald een carbonzuur) dat van nature in heel veel levende wezens voorkomt. Ook mensen maken citroenzuur aan en zetten dit weer om. Vooral citrusvruchten bevatten citroenzuur. Het werd vroeger vooral gewonnen uit citrusvruchten, maar het wordt tegenwoordig vooral gewonnen uit suiker met behulp van bepaalde schimmels, zoals Aspergillus niger. Het is een driewaardig zuur. De pH van een oplossing van 50 gram per liter bedraagt 1,8 (bij 20°C).

Citroenzuur wordt onder andere gebruikt:

  • om levensmiddelen op de juiste zuurtegraad te brengen (zuurteregelaar)
  • om cosmetica op de juiste zuurtegraad te brengen
  • als hulpmiddel bij het etsen van metalen
  • als schoonmaakmiddel om kalkaanslag en aanslag van algen (bijvoorbeeld op surfplanken) te verwijderen of te voorkomen
  • voor het ontkalken van huishoudelijke apparatuur, zoals koffiemachines
  • om metalen voorwerpen te ontdoen van roest
  • als reukloos stopbad bij het ontwikkelen van fotoafdrukken
  • als antistollingsmiddel bij bloedafname
  • als (biologische) toiletreiniger

Wet en regelgeving: Gezondheid en Veiligheid

Signaalwoord : Waarschuwing

Gevarenaanduidingen :
Algemeen
H319 – Veroorzaakt ernstige oogirritatie

P103 – Alvorens te gebruiken, het etiket lezen.
P102 – Buiten het bereik van kinderen houden.
P101 – Bij het inwinnen

Preventie

P280 – Draag oog- of gelaatsbescherming: Aanbevolen: veiligheidsbril met zijkapjes.
P264 – Na het werken met dit product de handen grondig wassen

Reactie

P305 + P351 + P338 – BIJ CONTACT MET DE OGEN: Voorzichtig afspoelen met
water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk.
Blijven spoelen.

 

Extra informatie

Gewicht N/B
P-zinnen

P101, P102, P103, P264, P280, P305+P351+P338

H-zinnen

H319

Signaalwoord

Waarschuwing

Formula

HOC(COOH)(CH₂COOH)₂

MW

192,13 g/mol

Kookpunt

310 °C (1013 hPa)

Smeltpunt

149 to 151 °C

Dichtheid

1,665 g/cm³ (20 °C)

CAS nummer

77-92-9

% Waterstofperoxide eenheid

%

% Waterstofperoxide (H2O2)

0

Datasheets en bijlages