Ethylacetaat

verschillende hoeveelheden

Gevaar (Check Downloads voor veiligheidsblad)

Vanaf 9.07

Artikelnummer: O099 Categorieën: , , ,

Uniek en breed assortiment
95% van de producten uit voorraad leverbaar
Meer dan 50 jaar kennis en ervaring

Beschrijving

Ethylacetaat (ethyl ethanoate) is een organische verbinding met de formule CH3COOCH2CH3. Deze kleurloze vloeistof heeft een karakteristieke zoete geur, ook wordt het geassocieerd met de geur van “Velpon” of nagellak. Ethylacetaat is de ester van ethanol en azijnzuur. Het wordt op grote schaal industrieel geproduceerd. Het wordt hoofdzakelijk gebruikt als oplosmiddel en verdunningsmiddel, vooral vanwege de lage kosten, lage toxiciteit en aangename geur. Zo wordt het vaak gebruikt om printplaten te reinigen en om nagellak te verwijderen. Koffiebonen en theebladeren worden cafeïnevrije gemaakt met dit oplosmiddel. Het wordt ook gebruikt als activator of verharder in verven.

Esters zijn zeer vluchtig, met name die een laag soortelijk gewicht hebben en worden vaak gebruikt in de productie van voedingsmiddelen (snoepgoed) en geuren (parfums), en zijn grotendeels verantwoordelijk voor veel van de smaken en aroma’s die geassocieerd worden met vele soorten vruchten. Het zijn de verbindingen die vele vruchten hun karakteristieke smaak geven.

Ethylacetaat verdampt snel op kamertemperatuur en heeft een kookpunt van 77°C. Ethylacetaat is een licht polair oplosmiddel dat de voordelen heeft dat het vluchtig, relatief weinig giftig, en niet hygroscopisch is. Ethylacetaatdamp is een effectief vergif dat gebruikt wordt door entomologen en andere verzamelaars van insecten. In een stikpot met ethylacetaat doden de dampen het gevangen insect snel zonder het insect zelf aan te tasten. Lijkstijfheid treedt minder op dan bij andere middelen zoals di-ethylether.

Wet en regelgeving: Gezondheid en Veiligheid

Gevaar

Gevarenaanduidingscode (H-code)

H225 H319 H336

  • Licht ontvlambare vloeistof en damp
  • Veroorzaakt ernstige oogirritatie
  • Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken

Preventieve code (P-code)

P210 P261 P305 + P351 + P338

  • Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen
  • Niet roken
  • Inademing van damp vermijden

BIJ CONTACT MET DE OGEN

Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

Additionele gevareninformatie (EU)

EUH066 Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. ​

Extra informatie

Gewicht 0.001 kg
H-zinnen

H225, H319, H336

P-zinnen

P210, P261, P305 + P351 + P338

Signaalwoord

Gevaar

Formula

CH₃COOC₂H₅

MW

88,11 g/mol

Kookpunt

77,1 °C (1013 hPa)

Smeltpunt

-83 °C

Dichtheid

0,902 g/cm³ (20 °C)

Brandingspunt

-4 °C

CAS nummer

141-78-6

UN

1173

ADR

3,II

Datasheets en bijlages