Waterstofperoxide 12%

1 liter

 

Gevaar (Check Downloads voor veiligheidsblad)

9.80

Artikelnummer: K6482-1000 Categorieën: , ,

Uniek en breed assortiment
95% van de producten uit voorraad leverbaar
Meer dan 50 jaar kennis en ervaring

Beschrijving

Deze concentratie is speciaal voor particulieren!

Algemeen

Waterstofperoxide wordt onder andere gebruikt als ontsmettingsmiddel, bijvoorbeeld bij ontstekingen in de mondholte, ontsmetting van drinkwater, als bleekmiddel bijvoorbeeld bij het bleken van stoffen, tanden, botten en haar (blonderen).
Dit ontsmettende en blekende vermogen wordt veroorzaakt door de oxiderende werking van waterstofperoxide. Om deze reden wordt waterstofperoxide veel gebruikt in laboratoria en bij de productie van sommige organische stoffen.


Technische productinformatie:

  • IUPAC:Waterstofperoxide
  • Formule:H2O2
  • CAS Nr: 7722-84-1
  • Mol. Massa: 34.02
  • Dichtheid: 1.45   gr/ml
  • Smeltpunt: -33.00 °C
  • Kookpunt: 108.00 °C

MW: 34,01 g/mol
Kookpunt: ~ 107 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: Max. 0 °C
Dichtheid: 1,11 g/cm³ (20 °C)
CAS nummer: 7722-84-1
UN: 2014
ADR: 5.1,II


 

Gezondheid en Veiligheid


Gevaar

Gevarenaanduidingscode (H-code)

H302 H318

Schadelijk bij inslikken. Veroorzaakt ernstig oogletsel.

Preventieve code (P-code)
P280, P301 + P312 + P330, P305 + P351 + P338 + P310

Oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen.
NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. De mond spoelen.
BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.


 

Extra informatie

Gewicht 1.05 kg
H-zinnen

H302, H318

P-zinnen

P280, P301 + P312 + P330, P305 + P351 + P338 + P310

Signaalwoord

Gevaar

Volume

1

Inhoud eenheid

l

Datasheets en bijlages