Aceton

verschillende hoeveelheden

Precursor voor drugs en explosieven.
Verdachte transacties zijn wij verplicht te melden.
Meer info!
Vergeet niet de intentieverklaring in te vullen.
Dit voorkomt vertraging in de orderverwerking.


Beperkt tot 25 L voor particulieren. Lees meer onder de pagina tabblad (Beperkt voor particulieren).
Gevaar (Check Downloads voor veiligheidsblad)

Kies eerst gewenste volume en aantallen, vul intentieverklaring in als deze getoond wordt!

Vanaf 6.26

Wissen

Intentieverklaring

  • Max: 35 tekens

  • Max: 30 tekens

  • Wat gaat u doen met het product?Max: 300 tekens

Artikelnummer: O232-NVP Categorieën: , , ,

Uniek en breed assortiment
95% van de producten uit voorraad leverbaar
Meer dan 50 jaar kennis en ervaring

Een van de meest gebruikte organische polaire oplosmiddelen, die helder en kleurloos is. De zuiverheid is 99,99%. Aceton (ook bekend onder de namen dimethylketon, DMK en propanon) is een kleurloze vloeistof die veel als oplosmiddel wordt gebruikt (onder andere nagellakverwijderaar in het dagelijks leven). Het is de eenvoudigste organische verbinding die een ketongroep bevat.

Aceton is een vluchtige en brandbare vloeistof. Het smeltpunt ligt bij -94,8 °C en het kookpunt is 56,53 °C. In het laboratorium wordt het soms gebruikt om glaswerk na het wassen goed te drogen (afspoelen met aceton om het water te verwijderen, en dan even wachten of droge lucht doorblazen om de aceton de kans te geven te verdampen).

Aceton is een veelgebruikt oplosmiddel en is met name bekend als nagellakremover. Alhoewel aceton licht irriterend is, is huidcontact minder erg dan bij vele andere oplosmiddelen. Door zowel zijn oplossend vermogen voor organische stoffen als zijn oplosbaarheid in water, is aceton wel in staat door de huidbarrière (vet) te dringen. Eventueel op de huid aanwezige stoffen kunnen dan ook, opgelost in aceton, het lichaam binnendringen. Aceton werkt ook desinfecterend.

Gezondheid en Veiligheid

Gevaar

Gevarenaanduidingscode (H-code)

H225 H319 H336

Licht ontvlambare vloeistof en damp. Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

Preventieve code (P-code)

P210, P261, P305 + P351 + P338

Licht ontvlambare vloeistof en damp. Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
Inademing van damp vermijden.

BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. 

Additionele gevareninformatie (EU)
EUH066 Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.

 

Art. nr. O232

Gewicht N/B
P-zinnen

P210, P261, P305 + P351 + P338

H-zinnen

H225, H319, H336

Formula

CH₃COCH₃

MW

58,08 g/mol

Kookpunt

56,2 °C (1013 hPa)

Smeltpunt

-95,4 °C

Dichtheid

0,792 g/cm³ (20 °C)

Brandingspunt

Max. -20 °C (closed cup)

MDL Number

MFCD00008765

CAS nummer

67-64-1

UN

1090

ADR

3,II

REACH

01-2119471330-49

IUPAC

propanon

Formule

C3H6O

Mol. Massa

58.05

Signaalwoord

Gevaar

Type oplosmiddel

Oplosmiddel

% Aceton (C3H6O)

0

% Aceton (C3H6O) eenheid

%

% Salpeterzuur (HNO3) eenheid

%

% Salpeterzuur (HNO3)

0

Downloads

Beperkt voor particulieren

Let op! Dit product is tot 25 liter door particulieren te bestellen . Boven deze grens mag alleen aan bedrijven geleverd worden. Bedrijven moeten de intentieverklaring invullen voordat we tot levering kunnen overgaan. Heb je als bedrijf dit product vaker nodig maak dan een account aan, dan hoef je dit slechts eenmalig voor dit product te vullen.

De reden voor deze beperking is de explosieven en drugs precursoren wetgeving. Alleen met opgave van uw bedrijfsgegevens inclusief KVK- en BTW nummer is dit product in hoeveelheden boven de 25 liter te bestellen. Onder Info (rechtsboven) Algemeen is hier meer informatie over te vinden.