Oxaalzuur

verschillende gewichten

 

Gevaar (Check Downloads voor veiligheidsblad)

Vanaf 5.90

Artikelnummer: O6416 Categorieën: , ,

Uniek en breed assortiment
95% van de producten uit voorraad leverbaar
Meer dan 50 jaar kennis en ervaring

Beschrijving

Los circa 10% oxaalzuur kristallen op in een liter water. Warm water gaat het snelst; voor koud water laat u de oplossing een dag staan en schud u af en toe. Breng het oxaalzuur met een kwast aan op de verkleuring en laat dit intrekken. Zo nodig de oxaalzuur-behandeling herhalen tot de verkleuring verdwenen is. Als de verkleuring is verdwenen zal er mogelijk een lichte plek voor in de plaats zijn gekomen. Behandel nu het hele oppervlak (dus niet alleen de verkleuring) met de oxaalzuur oplossing en laat dit opnieuw intrekken. Tot slot goed na-wassen met schoon water om het oxaalzuur te neutraliseren en alle kristallen te verwijderen.

Laten drogen en het oppervlak verder behandelen met een product naar keuze.

Oxaalzuur hersteld ongeveer 90% van de verkleuringen door vocht, roest en vergrijzing in houten en stenen objecten of kleding. Het verwijderd ook kalkaanslag van schepen en oxaalzuur haalt roest van auto’s en uit motorblokken. Oxaalzuur is dus een bijzonder veelzijdig en bruikbaar product. U kunt gebruikt oxaalzuur makkelijk en veilig afvoeren door de hoeveelheid die u heeft gebruikt te neutraliseren met bakpoeder (natriumbicarbonaat) of soda. Het resulterende mengsel is geheel onschadelijk voor het milieu.

U kunt maximaal ongeveer 10% kristallen oplossen in een liter water. Voegt u meer kristallen toe dan zal niet alles meer oplossen. Dat is normaal en geen probleem want tijdens gebruik zal het water-niveau uiteraard zakken zodat af en toe vers water kan worden toegevoegd. Zolang er zich nog onopgeloste kristallen in de pot bevinden heeft u de maximale sterkte van de oplossing. Als na verloop van tijd alle kristallen zijn opgelost wordt de concentratie lager.

Wet en regelgeving: Gezondheid en Veiligheid

Gevaar

Gevarenaanduidingscode (H-code)

H302 + H312 H318

Schadelijk bij inslikken en bij contact met de huid Veroorzaakt ernstig oogletsel.

Preventieve code (P-code)

P280 P305 + P351 + P338

Beschermende handschoenen/ oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen.

BIJ CONTACT MET DE OGEN

Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.​

Extra informatie

Gewicht N/B
MW

90,04 g/mol

Kookpunt

365 °C (1013 hPa)

Smeltpunt

99 to 100 °C

Dichtheid

1,9 g/cm³ (20 °C)

CAS nummer

144-62-7

UN

3261

ADR

8,III

H-zinnen

H302 + H312, H318

P-zinnen

P280, P305 + P351 + P338

Signaalwoord

Gevaar

Datasheets en bijlages