Oxaalzuur

Verschillende Gewichten

 

Gevaar (Zie Datasheet)

Vanaf 5.90

Artikelnummer: O6416 Categorieën: , ,

Uniek en breed assortiment
95% van de producten uit voorraad leverbaar
Meer dan 50 jaar kennis en ervaring

Beschrijving

Oxaalzuur is een organische verbinding met de scheikundige formule C2H2O4. Het staat ook bekend als ethaandizuur en is een sterk zuur dat voorkomt in veel planten, zoals rabarber, spinazie en bietenbladeren. In het Nederlands wordt het woord “oxaalzuur” gebruikt voor deze stof.

Oxaalzuur wordt voor verschillende doeleinden gebruikt, zowel in industrieën als in huishoudens.


Gebruik

Oxaalzuur wordt voor verschillende doeleinden gebruikt, zowel in industrieën als in huishoudens. Hier zijn enkele toepassingen van oxaalzuur:

 • Ontkalker: Oxaalzuur wordt vaak gebruikt als een natuurlijke ontkalker voor het verwijderen van kalkaanslag op oppervlakken zoals tegels, badkuipen en toiletten.
 • Reinigingsmiddel: Het zuur heeft ook reinigende eigenschappen en kan worden gebruikt om oppervlakken zoals hout en metaal schoon te maken.
 • Voedingsindustrie: Oxaalzuur wordt gebruikt in de voedingsindustrie als smaakstof, conserveringsmiddel en zuurteregelaar.
 • Textielindustrie: Het zuur wordt gebruikt om textiel en vezels te bleken en te kleuren.
 • Fotografie: Oxaalzuur wordt gebruikt in de fotografie om bepaalde soorten foto’s te ontwikkelen en te reinigen.
 • Medicijnen: Oxaalzuur wordt gebruikt in sommige medicijnen voor de behandeling van nierstenen, omdat het kan helpen bij het oplossen van calciumoxalaatstenen.

Het is belangrijk op te merken dat oxaalzuur in hoge concentraties giftig kan zijn voor mensen en dieren. Het moet dus altijd met zorg worden behandeld en opgeslagen.


Eigenschappen

Hieronder staan enkele belangrijke eigenschappen en specificaties van oxaalzuur:

 • Chemische formule: C2H2O4
 • Molecuulgewicht: 90,03 g/mol
 • Fysische eigenschappen: Oxaalzuur komt voor als een wit kristallijn poeder of als kleurloze kristallen met een zure smaak. Het is goed oplosbaar in water en alcohol, maar is onoplosbaar in ether.
 • Chemische eigenschappen: Oxaalzuur is een dibasisch zuur, wat betekent dat het twee zuurgroepen heeft die kunnen deprotoneren om twee waterstofionen vrij te geven. Het is ook een reducerend middel en kan reageren met metalen zoals calcium, ijzer en aluminium om oxalaten te vormen.
 • Brandbaarheid: Oxaalzuur is niet brandbaar.
 • Toxiciteit: Oxaalzuur is giftig in hoge concentraties en kan schadelijk zijn bij inademing, inslikken of huidcontact. Het kan leiden tot irritatie van de ogen, de huid en de luchtwegen, evenals nierfalen en andere ernstige gezondheidsproblemen bij inname.
 • Gebruik: Oxaalzuur wordt gebruikt in verschillende industrieën, waaronder voeding, textiel, fotografie en medicijnen. Het wordt ook gebruikt als ontkalker en reinigingsmiddel in huishoudens.

Het is belangrijk om op te merken dat het werken met oxaalzuur enige voorzorgsmaatregelen vereist vanwege de toxiciteit ervan. Bij het hanteren van oxaalzuur moet men geschikte veiligheidsuitrusting dragen, zoals handschoenen en een veiligheidsbril. Het mag niet worden ingenomen en moet buiten het bereik van kinderen en huisdieren worden gehouden.


Gebruiksaanwijzing

Los circa 10% oxaalzuur kristallen op in een liter water. Warm water gaat het snelst; voor koud water laat u de oplossing een dag staan en schud u af en toe. Breng het oxaalzuur met een kwast aan op de verkleuring en laat dit intrekken. Zo nodig de oxaalzuur-behandeling herhalen tot de verkleuring verdwenen is. Als de verkleuring is verdwenen zal er mogelijk een lichte plek voor in de plaats zijn gekomen. Behandel nu het hele oppervlak (dus niet alleen de verkleuring) met de oxaalzuur oplossing en laat dit opnieuw intrekken. Tot slot goed na-wassen met schoon water om het oxaalzuur te neutraliseren en alle kristallen te verwijderen.

Laten drogen en het oppervlak verder behandelen met een product naar keuze.

Oxaalzuur hersteld ongeveer 90% van de verkleuringen door vocht, roest en vergrijzing in houten en stenen objecten of kleding. Het verwijderd ook kalkaanslag van schepen en oxaalzuur haalt roest van auto’s en uit motorblokken. Oxaalzuur is dus een bijzonder veelzijdig en bruikbaar product. U kunt gebruikt oxaalzuur makkelijk en veilig afvoeren door de hoeveelheid die u heeft gebruikt te neutraliseren met bakpoeder (natriumbicarbonaat) of soda. Het resulterende mengsel is geheel onschadelijk voor het milieu.

U kunt maximaal ongeveer 10% kristallen oplossen in een liter water. Voegt u meer kristallen toe dan zal niet alles meer oplossen. Dat is normaal en geen probleem want tijdens gebruik zal het waterniveau uiteraard zakken zodat af en toe vers water kan worden toegevoegd. Zolang er zich nog onopgeloste kristallen in de pot bevinden heeft u de maximale sterkte van de oplossing. Als na verloop van tijd alle kristallen zijn opgelost wordt de concentratie lager.


Duurzaamheid

Hieronder staan enkele belangrijke punten met betrekking tot de duurzaamheid en opslag van oxaalzuur:

Duurzaamheid: Oxaalzuur is biologisch afbreekbaar en wordt in de natuur afgebroken tot kooldioxide en water. Dit betekent dat het over het algemeen als milieuvriendelijk wordt beschouwd.

Opslag: Oxaalzuur moet op een koele, droge plaats worden bewaard in goed gesloten containers. Het moet worden bewaard uit de buurt van sterke basen, zoals natriumhydroxide, omdat het kan reageren met basen om giftige gassen te produceren. Het is ook belangrijk om oxaalzuur gescheiden te houden van voedingsmiddelen en voer om contaminatie te voorkomen.

Duurzame alternatieven: Hoewel oxaalzuur als biologisch afbreekbaar wordt beschouwd, kan het toch giftig zijn en moet het met zorg worden gebruikt en opgeslagen. Als duurzaam alternatief voor ontkalkings of reinigingsmiddelen kunnen natuurlijke producten zoals azijn, citroenzuur en zuiveringszout worden gebruikt. Bij het werken met oxaalzuur is het belangrijk om de risico’s en voorschriften in overweging te nemen en alleen te gebruiken als het noodzakelijk is.


Gevaren & Codes

Wet en regelgeving: Gevarenaanduidingscode (H-code)

H302 + H312 H318

Schadelijk bij inslikken en bij contact met de huid Veroorzaakt ernstig oogletsel.

Preventieve code (P-code)

P280 P305 + P351 + P338

Beschermende handschoenen/ oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen.

BIJ CONTACT MET DE OGEN

Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.​

 

Extra informatie

Gewicht 1 kg

Datasheets en bijlages