Borax poeder

verschillende gewichten

Gevaar (Check Downloads voor veiligheidsblad)

Vanaf 9.95

Artikelnummer: O212 Categorieën: , ,

Uniek en breed assortiment
95% van de producten uit voorraad leverbaar
Meer dan 50 jaar kennis en ervaring

Beschrijving

Het mineraal borax of natriumtetraboraat is een natrium-boraat met de chemische formule Na2B4O5(OH)4 · 8 H2O. Chemisch wordt de formule van de verbinding ook vaak geschreven als Na2B4O7 · 10 H2O

Borax is een kleurloos tot blauwig wit mineraal met een witte streep. Het kristalstelsel van borax is monoklien en splijting is perfect volgens de kristalvlakken [100] en [010]. De gemiddelde dichtheid is 1,71 en de hardheid bedraagt 2 tot 2,5. Bij verhitting ontleedt het kristal, en het kristalwater verdampt. Bij verdere verhitting (boven 878°C) smelt het borax en wordt helder. Borax is noch magnetisch, noch radioactief.

De naam voor het mineraal is afgeleid van het Arabische buraq, dat wit betekent.

  • Het mineraal borax kan de grondstof zijn voor de bereiding van het natriumzout natriumtetraboraat-decahydraat. Het mineraal Kernit, Natriumtetraborate met 3 H2O-moleculen, is de meest voorkomende grondstof voor borax 10 aqu.
  • In het laboratorium wordt het decahydraat onder naam borax onder meer als oertiterstof voor zuren en als basis voor buffers gebruikt.
  • Bestrijdingsmiddelen tegen houtworm op basis van natriumtetraboraat en boorzuur worden alleen toegepast door professionele bestrijders vanwege de giftigheid. Omwille van die (matige) giftigheid wordt natriumtetraboraat ook gebruikt als desinfecteermiddel.
  • Zout zijnde wordt natriumtetraboraat echter ook bij het organisch tuinieren gebruikt ter bestrijding van slakken (zouten tasten de slijmvliezen van slakken aan). In een oplossing van 70 gram natriumtetraboraat per emmer water (10 liter) verbrandt het de wortels van de planten niet, in tegenstelling tot natriumchloride, en is het onschadelijk voor mensen en andere dieren. Echter, natriumtetraboraat hoopt zich op in de grond en kan alleen door uitspoelen verwijderd worden. Daarom wordt het best niet meer dan eens per jaar gebruikt, aangezien natriumtetraboraat bij hogere concentraties wel giftig is voor planten, zoals alle sporenelementen.
  • Natriumtetraboraat is een geschikte oertiterstof om de concentratie van zuren via een titratie te bepalen (het zogenaamde titerstellen). Een oplossing van natriumtetraboraat kan in het laboratorium ook als titreervloeistof gebruikt worden voor de volumetrische bepaling van zure oplossingen.

Wet en regelgeving: Gezondheid en Veiligheid

Gevaar

Gevarenaanduidingscode (H-code)

H360FD

  • Kan de vruchtbaarheid schaden
  • Kan het ongeboren kind schaden

Preventieve code (P-code)

P201 P308 + P313

  • Alvorens te gebruiken de speciale aanwijzingen raadplegen. NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen

Extra informatie

Gewicht N/B
Formula

Na₂B₄O₇·10H₂O

MW

381,37 g/mol

Kookpunt

320 °C (1013 hPa)

Smeltpunt

75 °C

Dichtheid

1,73 g/cm³ (20 °C)

CAS nummer

1303-96-4

Signaalwoord

Gevaar

P-zinnen

P201, P308 + P313

H-zinnen

H360FD

% Aceton (C3H6O)

0

% Aceton (C3H6O) eenheid

%

% Waterstofperoxide eenheid

%

% Waterstofperoxide (H2O2)

0

Datasheets en bijlages