Acetylaceton

verschillende hoeveelheden

Gevaar (Check Downloads voor veiligheidsblad)

Vanaf 32.00

Wissen

Artikelnummer: O7072 Categorieën: , , ,

Uniek en breed assortiment
95% van de producten uit voorraad leverbaar
Meer dan 50 jaar kennis en ervaring

Opgelost in water, vindt een snelle keto-enol-tautomerisatie plaats waardoor een aanzienlijk deel van de stof zich in de enol-vorm bevindt. In zuivere toestand is zelfs 80% van het acetylaceton in deze vorm.

Gevarenaanduidingscode (H-code)

H226 Ontvlambare vloeistof en damp.
H302 Schadelijk bij inslikken.
H311 Giftig bij contact met de huid.
H331 Giftig bij inademing.

Preventieve code (P-code)

P261 Inademing van damp vermijden.
P280 Beschermende handschoenen/ beschermende kleding dragen.
P311 Een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.

Gewicht Niet beschikbaar

Downloads