Aluminiumsulfaat

verschillende gewichten

Gevaar (Check Downloads voor veiligheidsblad)

Vanaf 4.50

Artikelnummer: P1436 Categorieën: , ,

Uniek en breed assortiment
95% van de producten uit voorraad leverbaar
Meer dan 50 jaar kennis en ervaring

Beschrijving

Aluminiumsulfaat is een veelgebruikte stof in de industrie. Soms wordt het onjuist een aluin genoemd, omdat het veel lijkt op één van deze verbindingen. Aluminiumsulfaat komt in de natuur voor als het mineraal alunogeniet. Het wordt vaak gebruikt als een coagulans in (onder andere) de reiniging van drinkwater.

De stof kan ook gebruikt worden als een molluscicide tegen de slakkensoort Arion lusitanicus.

De stof is het werkzame bestandddeel in Stingose (middel tegen insectenbeten). De gel of oplossing wordt op de beet gebracht en er vormt zich een dikke witte koek (het hexadecahydraat) dat vocht onttrekt aan de ontstoken huiddelen.

Wet en regelgeving: Gezondheid en Veiligheid

Gevaar

Gevarenaanduidingscode (H-code)

H318

  • Veroorzaakt ernstig oogletsel.

Preventieve code (P-code)

P280 P305 + P351 + P338 + P310

  • Oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen.

BIJ CONTACT MET DE OGEN

Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.​

Extra informatie

Gewicht N/B
MW

342,15 g/mol

Smeltpunt

770 °C

Dichtheid

2,672 g/cm³ (22,5 °C)

CAS nummer

10043-01-3

H-zinnen

H318

P-zinnen

P280, P305 + P351 + P338 + P310

Signaalwoord

Gevaar

Bemesting geschikt voor

Gazon

Enkelvoudige bemesting

Nee

% Ammoniumnitraat

0

% Ammoniumnitraat eenheid

%

% Calciumammoniumnitraat

0

E Calciumammoniumnitraat

%

% Kaliumnitraat

0

Kaliumnitraat eenheid

%

% Magnesium

0

Magnesium eenheid

%

% Natriumnitraat

0

Natriumnitraat eenheid

%

Datasheets en bijlages