Amylacetaat / Penthylacetaat

verschillende hoeveelheden

Waarschuwing (Check Downloads voor veiligheidsblad)

Vanaf 48.70

Wissen

Artikelnummer: O7031 Categorieën: , , ,

Uniek en breed assortiment
95% van de producten uit voorraad leverbaar
Meer dan 50 jaar kennis en ervaring

Terpineol is een natuurlijk voorkomend monoterpene alcohol die is geïsoleerd uit een verscheidenheid van bronnen zoals Kajeput olie, pijnolie en petitgrain olie. [1] Er zijn vier isomeren, alfa-, beta-, gamma-terpineol en terpinen-4 -ol. beta- en gamma-terpineol verschillen alleen door de plaats van een dubbele binding. Terpineol is gewoonlijk een mengsel van deze isomeren met alfa-terpineol als het hoofdbestanddeel.

Gevarenaanduidingscode (H-code)
H226 Ontvlambare vloeistof en damp.
H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige
gevolgen.

Preventieve code (P-code)
P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur
en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
P370 + P378 In geval van brand: blussen met droogpoeder of droog zand.
Additionele gevareninformatie (EU)
EUH066 Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid
veroorzaken.

Gewicht Niet beschikbaar

Downloads