Amylacetaat / Penthylacetaat

verschillende hoeveelheden

Waarschuwing (Check Downloads voor veiligheidsblad)

Vanaf 69.62

Artikelnummer: O7031 Categorieën: , , ,

Uniek en breed assortiment
95% van de producten uit voorraad leverbaar
Meer dan 50 jaar kennis en ervaring

Beschrijving

Amylacetaat, ook bekend als n-pentylacetaat of kortweg pentylacetaat, is een brandbare organische verbinding met als brutoformule C7H14O2. Het is een kleurloze vloeistof met de kenmerkende geur van peren en appelen. De stof wordt gebruikt als geurstof.

Eigenschappen van pentylacetaat

Polair oplosmiddel
Middelmatig vluchtige vloeistof met hoog oplossend vermogen voor talrijke toepassingen.
Mengbaar met de meeste gangbare organische oplosmiddelen, maar vrijwel onoplosbaar in water.

Gevarenaanduidingscode (H-code)
H226 Ontvlambare vloeistof en damp.
H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige
gevolgen.

Preventieve code (P-code)
P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur
en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
P370 + P378 In geval van brand: blussen met droogpoeder of droog zand.
Additionele gevareninformatie (EU)
EUH066 Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid
veroorzaken.

 

Art. nr. O7031

Extra informatie

Gewicht N/B
H-zinnen

H226, H412

P-zinnen

P210, P370 + P378

Signaalwoord

Waarschuwing

Datasheets en bijlages