PROSORB Cassette 30%

Verschillende Gewichten

Vanaf 39.00

Artikelnummer: SC2668 Categorieën: , , ,

Uniek en breed assortiment
95% van de producten uit voorraad leverbaar
Meer dan 50 jaar kennis en ervaring

Beschrijving

PROSORB is de beproefde silicagel voor het stabiliseren van de relatieve vochtigheid (RV) in museumvitrines. PROSORB kan een bijzonder grote hoeveelheid waterdamp opnemen en afgeven tussen 30% en 60% RH. Het vochtbereik voor kunstwerken gemaakt van organische materialen wordt met PROSORB zo constant mogelijk gehouden en vochtschommelingen worden gebufferd. PROSORB wordt afgesteld op het door u gewenste vochtgehalte geleverd.

Afmetingen:

  • 500 Gram 333 x 110 x 24 mm
  • 950 Gram 333 x 110 x 43 mm

Welke conditionering heb ik nodig?

Het vereiste niveau van conditionering van PROSORB hangt voornamelijk af van de vereisten van de tentoonstelling. De luchtvochtigheid wordt niet tot een punt gebufferd, maar alleen tot een gebied. Afhankelijk van of de lucht in de vitrine moet worden bevochtigd of gedroogd in verhouding tot de kamerlucht, moet de conditionering van PROSORB zich aan de onder- of bovenkant van het gewenste vochtigheidsbereik bevinden.

Voorbeeld: In een ruimte met 60% RV moet een vitrine worden geklimatiseerd tot een bereik van 45 – 55% RV.
Ruimtelucht dringt geleidelijk in elke vitrine binnen, hoe strak ook . Om zoveel mogelijk vocht op te kunnen nemen, dient de conditionering van de PROSORB op 45% RV te zijn.

Als het klimaat in de vitrine en de buitenlucht vergelijkbaar zijn en alleen schommelingen moeten worden gecompenseerd, moet de gemiddelde waarde van het gewenste vochtigheidsbereik worden gekozen.

Hoeveel PROSORB heb ik nodig?

Hoeveel PROSORB u nodig heeft, hangt van veel factoren af, zoals de dichtheid van de vitrine en het omgevingsklimaat. Voorspellingen zijn daarom moeilijk. Kortom, hoe meer PROSORB wordt gebruikt, hoe lager de vochtigheidsschommelingen en hoe minder vaak de vitrine moet worden onderhouden. We raden aan te beginnen met een hoeveelheid van 2 – 4 kg PROSORB per m³ vitrinevolume en het klimaat in elke vitrine constant te bewaken met een hygrometer.

Richtwaarden zijn:

  • 2 kg/m³ voor lateivitrines of grote vitrines > 2 m³
  • 4 kg/m³ voor zeer hoge of kleine vitrines (< 0,2 m³)

Het benodigde bedrag wordt verhoogd met:

  • Lekkage van de vitrine
  • Hoge vochtigheidsgradiënt tussen vitrine en omgevingslucht
  • Lange tentoonstellingsduur of permanente tentoonstellingen
  • temperatuurschommelingen en luchtbewegingen
  • Hygroscopische vitrine armaturen die droger of natter zijn dan het gewenste klimaatbereik.
  • Soms zijn de kunstwerken zelf droger of natter dan de bruikleengever aangeeft.

Temperatuurafhankelijkheid van de RV-waarde

In tegenstelling tot ART SORB is de conditioneringswaarde van PROSORB enigszins temperatuurafhankelijk. Dit lijkt in eerste instantie misschien een nadeel. De vermelde conditioneringswaarde heeft betrekking op 20°C. Bij 10°C is het ongeveer 1 – 1.5% RH lager, bij 30°C ongeveer 1 – 1.5% RH hoger. PROSORB gedraagt ​​zich dus op dezelfde manier als hout. Indien een vitrine met houten voorwerpen door PROSORB geklimatiseerd wordt, is er geen vochtoverdracht (of minder dan bij ART SORB) tussen PROSORB en houten voorwerp, ook niet bij wisselende temperaturen.

Extra informatie

Gewicht 1 kg

Datasheets en bijlages