Araldite Rapid

Per 24ml tweecomponenten tube

Waarschuwing (Check ons veiligheidsblad)

14.18

Artikelnummer: O9790 Categorieën: , ,

Uniek en breed assortiment
95% van de producten uit voorraad leverbaar
Meer dan 50 jaar kennis en ervaring

Beschrijving

Is een klein verpakking van de Araldite 2012; dubbelspuit; een universele twee-componenten lijm met een korte uithardingstijd; matige bestendigheid met water; matige slagvastheid; goede bestendigheid tegen chemicaliën en temperatuur; zeer grote hechtsterkte voor metalen; goed voor rubber, glas, steen en keramische materialen.


Gebruik

Araldite® Rapid is een snel uithardende, multifunctionele, tweecomponenten, bij kamertemperatuur uithardende lijm met hoge sterkte en taaiheid.

Het is geschikt voor het verlijmen van een breed scala aan metalen, keramiek, glas, rubbers, harde kunststoffen en de meeste andere materialen in normaal gebruik. Het is een veelzijdige lijm voor zowel de vakman als de meeste industriële toepassingen.


Eigenschappen

Belangrijkste eigenschappen:

  • Snelle uitharding
  • Algemeen doel
  • Geringe krimp
  • Hecht een grote verscheidenheid aan materialen
  • Stoer en veerkrachtig

Gebruiksaanwijzing

Voorbehandeling

De sterkte en duurzaamheid van een verlijmde verbinding zijn afhankelijk van de juiste behandeling van de te verlijmen oppervlakken.

Gewrichtsoppervlakken moeten in ieder geval worden gereinigd met een goed ontvettingsmiddel zoals aceton, isopropanol voor kunststoffen) of eigen ontvettingsmiddel om alle sporen van olie, vet en vuil te verwijderen.

Alcohol van lage kwaliteit, benzine (benzine) of verfverdunners mogen nooit worden gebruikt.

De sterkste en meest duurzame verbindingen worden verkregen door mechanisch schuren of chemisch etsen (“beitsen”) de ontvette oppervlakken. Het schuren dient gevolgd te worden door een tweede ontvettingsbehandeling.

Aanbrengen van lijm

Het mengsel hars/verharder wordt direct of met een spatel op de voorbehandelde en droge voegvlakken aangebracht.

Een laag lijm met een dikte van 0,05 tot 0,10 mm geeft normaal gesproken de grootste afschuifsterkte aan de verbinding. Jager benadrukt dat een goed ontwerp van de lijmverbinding ook cruciaal is voor een duurzame hechting. De gezamenlijke componenten zouden moeten zijn gemonteerd en vastgezet zodra de lijm is aangebracht.


Duurzaamheid

Araldite® Rapid kan maximaal 5 jaar bij kamertemperatuur worden bewaard, mits de componenten verzegeld worden bewaard in afgesloten containers/boxen.

Apparatuur onderhoud:

Alle gereedschappen moeten worden gereinigd met warm water en zeep voordat lijmresten de tijd hebben gehad om uit te harden. Het verwijderen van uitgeharde resten is een moeilijke en tijdrovende operatie.

Als oplosmiddelen zoals aceton worden gebruikt voor het reinigen, moeten medewerkers de juiste voorzorgsmaatregelen nemen en bovendien vermijd huid- en oogcontact.


Gevaren & Codes

– Gevarenaanduidingen

H315 Veroorzaakt huidirritatie.
H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

– Veiligheidsaanbevelingen

P261 Inademing van nevel of damp vermijden.
P264 Na het werken met dit product de huid grondig wassen.
P273 Voorkom lozing in het milieu.

P280 Beschermende handschoenen/ oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen.
P333 + P313 Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.
P391 Gelekte/gemorste stof opruimen.


Bijzonderheden

Voorzichtigheid

Onze producten zijn over het algemeen vrij onschadelijk om te hanteren, mits bepaalde voorzorgsmaatregelen worden genomen die normaal gesproken bij het hanteren worden genomen chemicaliën worden waargenomen. Zo mogen de niet uitgeharde materialen niet in aanraking komen met voedingsmiddelen of eetgerei, en er moeten maatregelen worden genomen om te voorkomen dat de niet-uitgeharde materialen in contact komen met de huid, aangezien mensen met een bijzonder gevoelige huid hier last van kunnen hebben. Het dragen van ondoordringbaar rubber of normaal gesproken zijn nitrit handschoenen (bv. artikel nummer SC2674) nodig; evenzo het gebruik van oogbescherming (bv. Art.nr. G480). De huid moet grondig worden gereinigd aan het einde van elke werkperiode door te wassen met zeep en warm water. Het gebruik van oplosmiddelen moet worden vermeden.

Wegwerppapier – geen stoffen handdoeken – moeten worden gebruikt om de huid af te drogen. Adequate ventilatie van het werkgebied is aanbevolen. Deze voorzorgsmaatregelen worden in meer detail beschreven in de veiligheidsinformatiebladen voor het individu producten en moet worden verwezen voor meer informatie.

Extra informatie

Gewicht 1 kg

Datasheets en bijlages