Benzylalcohol

verschillende hoeveelheden

Waarschuwing (Check Downloads voor veiligheidsblad)

Vanaf 14.15

Artikelnummer: O147 Categorieën: , , , ,

Uniek en breed assortiment
95% van de producten uit voorraad leverbaar
Meer dan 50 jaar kennis en ervaring

Beschrijving

Benzylalcohol is een organische verbinding met als brutoformule C7H8O. De benzylgroep wordt vaak afgekort tot Bn, zodat BnOH een korte schrijfwijze wordt voor benzylalcohol. Benzylalcohol is een kleurloze vloeistof met een zwakke aromatische geur. De stof is een natuurlijk bestanddeel van verschillende etherische oliën, waaronder ylang-ylang-olie[1]en absolues van jasmijn en hyacint. Benzylalcohol is door zijn polariteit ook een geschikt oplosmiddel voor uiteenlopende verbindingen. Verder bevat de stof een lage dampspanning en is het nauwelijks toxisch. Benzylalcohol is matig oplosbaar in water, maar in alle verhoudingen mengbaar met andere alcoholen en di-ethylether. Zoals alle alcoholen reageert benzylalcohol met carbonzuren onder vorming van esters.

Benzylalcohol wordt algemeen toegepast als oplosmiddel in inkt, verf, lak en epoxyharsen.[2] Daarnaast wordt het zowel zuiver als veresterd gebruikt als geur- en smaakstof in bijvoorbeeld zeep, parfum en levensmiddelen. Ook bij de bereiding van een aantal medicijnen wordt benzylalcohol toegepast. De stof heeft bacteriostatische eigenschappen en wordt als ontwikkelaar in de fotografie gebruikt.

Wet en regelgeving: Gezondheid en Veiligheid

Waarschuwing

Gevarenaanduidingscode (H-code)

H302 + H332 H319

  • Schadelijk bij inslikken en bij inademing
  • Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

Preventieve code (P-code)

P261 P301 + P312 + P330 P304 + P340 + P312 P305 + P351 + P338

  • Inademing van stof/ rook/ gas/ nevel/ damp/ spuitnevel vermijden.

NA INSLIKKEN

  • Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. De mond spoelen.

NA INADEMING

  • De persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
  • Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.

BIJ CONTACT MET DE OGEN:

  • Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.​

Extra informatie

Gewicht N/B
Formula

C₆H₅CH₂OH

MW

108,14 g/mol

Kookpunt

205 °C (1013 hPa)

Smeltpunt

-15,3 °C

Dichtheid

1,05 g/cm³ (20 °C)

Brandingspunt

101 °C

CAS nummer

100-51-6

Signaalwoord

Waarschuwing

H-zinnen

H302 + H332, H319

P-zinnen

P261, P301 + P312 + P330, P304 + P340 + P312, P305 + P351 + P338

Datasheets en bijlages