Butanol-1 (n-butanol)

verschillende hoeveelheden

 

Gevaar (Check Downloads voor veiligheidsblad)

Vanaf 15.96

Artikelnummer: O7083 Categorieën: , , , ,

Uniek en breed assortiment
95% van de producten uit voorraad leverbaar
Meer dan 50 jaar kennis en ervaring

Beschrijving

De gewone butanol, dat als oplosmiddel wordt gebruikt en minder snel verdampt dan methanol, ethanol en propanol. 1-butanol is een primair alcohol met als brutoformule C4H9OH.

Toepassingen van 1-butanol zijn onder andere:

 • Oplosmiddel in de organische chemie
 • Grondstof voor de synthese van esters en ethers (n-butylacetaat, butylacrylaat, butyllactaat, …)
 • Loopvloeistof voor dunnelaagchromatografie
 • Toevoeging aan brandstoffen
 • Grondstof voor parfum

Technische productinformatie:

Formula: H₃C(CH₂)₂CH₂OH

MW: 74,12 g/mol

Kookpunt: 117,6 °C (1013 hPa)

Smeltpunt: -89 °C

Dichtheid: 0,812 g/cm³ (20 °C)

Brandingspunt: 30 °C

CAS nummer: 71-36-3

UN: 1120

ADR: 3,III

Wet en regelgeving: Gezondheid en Veiligheid

Gevaar

Gevarenaanduidingscode (H-code)

H226 H302 H315 H318 H335 H336

 • Ontvlambare vloeistof en damp
 • Schadelijk bij inslikken
 • Veroorzaakt huidirritatie
 • Veroorzaakt ernstig oogletsel
 • Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken

Preventieve code (P-code)

P261 P280 P305 + P351 + P338

 • Inademing van damp vermijden
 • Beschermende handschoenen/ oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen

BIJ CONTACT MET DE OGEN

Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

Extra informatie

Gewicht N/B
Formula

H₃C(CH₂)₂CH₂OH

MW

74,12 g/mol

Kookpunt

117,6 °C (1013 hPa)

Smeltpunt

-89 °C

Dichtheid

0,812 g/cm³ (20 °C)

Brandingspunt

30 °C

CAS nummer

71-36-3

UN

1120

ADR

3,III

Signaalwoord

Gevaar

H-zinnen

H226, H302, H315, H318, H335, H336

P-zinnen

P261, P280, P305 + P351 + P338

% Aceton (C3H6O)

0

% Aceton (C3H6O) eenheid

%

% Waterstofperoxide eenheid

%

% Waterstofperoxide (H2O2)

0

Datasheets en bijlages