Butanol-1 (n-butanol)

verschillende hoeveelheden

 

Gevaar (Check Downloads voor veiligheidsblad)

Vanaf 15.96

Artikelnummer: O7083 Categorieën: , , , ,

Uniek en breed assortiment
95% van de producten uit voorraad leverbaar
Meer dan 50 jaar kennis en ervaring

De gewone butanol, dat als oplosmiddel wordt gebruikt en minder snel verdampt dan methanol, ethanol en propanol. 1-butanol is een primair alcohol met als brutoformule C4H9OH.

Toepassingen van 1-butanol zijn onder andere:

 • Oplosmiddel in de organische chemie
 • Grondstof voor de synthese van esters en ethers (n-butylacetaat, butylacrylaat, butyllactaat, …)
 • Loopvloeistof voor dunnelaagchromatografie
 • Toevoeging aan brandstoffen
 • Grondstof voor parfum

Technische productinformatie:

Formula: H₃C(CH₂)₂CH₂OH

MW: 74,12 g/mol

Kookpunt: 117,6 °C (1013 hPa)

Smeltpunt: -89 °C

Dichtheid: 0,812 g/cm³ (20 °C)

Brandingspunt: 30 °C

CAS nummer: 71-36-3

UN: 1120

ADR: 3,III

Wet en regelgeving: Gezondheid en Veiligheid

Gevaar

Gevarenaanduidingscode (H-code)

H226 H302 H315 H318 H335 H336

 • Ontvlambare vloeistof en damp
 • Schadelijk bij inslikken
 • Veroorzaakt huidirritatie
 • Veroorzaakt ernstig oogletsel
 • Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken

Preventieve code (P-code)

P261 P280 P305 + P351 + P338

 • Inademing van damp vermijden
 • Beschermende handschoenen/ oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen

BIJ CONTACT MET DE OGEN

Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

Gewicht N/B
Formula

H₃C(CH₂)₂CH₂OH

MW

74,12 g/mol

Kookpunt

117,6 °C (1013 hPa)

Smeltpunt

-89 °C

Dichtheid

0,812 g/cm³ (20 °C)

Brandingspunt

30 °C

CAS nummer

71-36-3

UN

1120

ADR

3,III

Signaalwoord

Gevaar

H-zinnen

H226, H302, H315, H318, H335, H336

P-zinnen

P261, P280, P305 + P351 + P338

% Aceton (C3H6O)

0

% Aceton (C3H6O) eenheid

%

% Waterstofperoxide eenheid

%

% Waterstofperoxide (H2O2)

0

Downloads