Calciumchloride 77-80% (E509) Food

verschillende gewichten

Waarschuwing (Check Downloads voor veiligheidsblad)

 

Vanaf 9.95

Artikelnummer: O2055 Categorieën: , ,

Uniek en breed assortiment
95% van de producten uit voorraad leverbaar
Meer dan 50 jaar kennis en ervaring

Beschrijving

Calciumchloride (CaCl2) is het calciumzout van zoutzuur. Het lost erg goed op in water en is hygroscopisch. Bij kamertemperatuur is het een vaste stof. Het is oplosbaar in water, azijnzuur en aceton. Het EG-nummer is 233-140-8.

Het wordt gebruikt

  • als vochtvreter: het droogt lucht, maar ook andere gassen. Het reageert met de water(damp) uit de te drogen omgeving, tot een soort pekel.
  • als voedingsverbeteraar (E 509) als zuurteregelaar en metaalbinder; het wordt vaak ook gebruikt als vervanger vankeukenzout.
  • in smeltzouten.
  • als strooizout, al dan niet als vloeibare variant om sneeuw en ijs op de weg te verwijderen. Het is minder schadelijk voor de bodem en planten dan het normaal gebruikte natriumchloride. Calciumchloride kan toegepast worden bij lagere temperaturen dan natriumchloride.
  • als bindingsversneller: calciumchloride is een verhardingsversneller die bij toevoeging aan beton het verharden versnelt. De chloride-ionen kunnen echter betonrot veroorzaken. Gebruik van deze stof in betonmengsels is dan ook verboden.

Gevarenaanduidingscode (H-code)

H319 – Veroorzaakt ernstige oogirritatie

Preventie code (P-code)

P264 – Na het werken met dit product de huid grondig wassen. P280 –
Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/
gelaatsbescherming dragen.
P305 + P351 + P338 – BIJ CONTACT MET DE OGEN : Voorzichtig afspoelen met
water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk.
Blijven spoelen.
P337 + P313 – Bij aanhoudende oogirritatie: Een arts raadplegen.

Extra informatie

Gewicht N/B
P-zinnen

P264, P305 + P351 + P338, P337 + P313

H-zinnen

H319

Formula

CaCl2

Dichtheid

2,15 g/cm³

Mol. Massa

110,98 g/mol

Kookpunt

1.935 °C

Smeltpunt

772 °C

IUPAC

Calcium chloride

CAS nummer

10035-04-8

Datasheets en bijlages