Cyclohexanol

verschillende hoeveelheden

Waarschuwing (Check Downloads voor veiligheidsblad)

Vanaf 7.50

Artikelnummer: O7088 Categorieën: , ,

Uniek en breed assortiment
95% van de producten uit voorraad leverbaar
Meer dan 50 jaar kennis en ervaring

Beschrijving

Cyclohexanol is een alcohol met als brutoformule C6H11OH. De stof bestaat uit een cyclohexaanring waarvan een waterstofatoom is vervangen door een hydroxylgroep.

Cyclohexanol kan geoxideerd worden tot cyclohexanon door middel van een chroomzuur (gevormd door het oplossen van natriumdichromaat in water en geconcentreerd zwavelzuur). De oxidatie zal stoppen als het cyclohexanon gevormd is omdat een sterker oxiderend agens nodig is om de koolstofverbinding te verbreken. Cyclohexanon is een grondstof voor de productie van caprolactam, waarmee nylon 6 wordt gemaakt. KA-olie is, via adipinezuur, de voorloper van een andere nylon, nylon 6-6 of polyamide 6-6 (het polycondensatieproductvan adipinezuur en hexamethyleendiamine).

Cyclohexanol wordt ook gebruikt als oplosmiddel en extractiemiddel. Esters van cyclohexanol en alifatische of aromatische carbonzuren worden gebruikt als weekmakers in plastics; bijvoorbeeld dicyclohexyladipaat (ester met adipinezuur), dicyclohexylsebacaat (ester met sebacinezuur) of dicyclohexylftalaat (ester met ftaalzuur).

Wet en regelgeving: Gezondheid en Veiligheid

Waarschuwing

Gevarenaanduidingscode (H-code)

H302 + H332 H315 H335

  • Schadelijk bij inslikken en bij inademing. Veroorzaakt huidirritatie.
  • Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

Preventieve code (P-code)

P261

  • Inademing van damp vermijden. ​

Extra informatie

Gewicht N/B
H-zinnen

H302 + H332, H315, H335

P-zinnen

P261

Signaalwoord

Waarschuwing

MW

100,16 g/mol

Kookpunt

161 °C (1013 hPa)

Smeltpunt

25 °C

Dichtheid

0,947 g/cm³ (20 °C)

Brandingspunt

59 °C

CAS nummer

108-93-0

% Aceton (C3H6O)

0

% Aceton (C3H6O) eenheid

%

% Waterstofperoxide eenheid

%

% Waterstofperoxide (H2O2)

0

Datasheets en bijlages