Di-isopropylether of DIPE

1 l

Gevaar (Check Downloads voor veiligheidsblad)

19.28

Artikelnummer: O1317-1000 Categorieën: , , ,

Uniek en breed assortiment
95% van de producten uit voorraad leverbaar
Meer dan 50 jaar kennis en ervaring

Beschrijving

Di-isopropylether wordt gebruikt als oplosmiddel voor minerale en dierlijke oliën, vetten, was en een aantal natuurlijke harsen. Het wordt ook als geurstof toegevoegd aan aardgas.

Het wordt o.a. toegepast voor het ontvetten van vernis op schilderijen.

Gevarenaanduidingscode (H-code)

H225 Licht ontvlambare vloeistof en damp.
H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken

.Preventieve code (P-code)

P210 Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken. –
Niet roken.
P261 Inademing van stof/ rook/ gas/ nevel/ damp/ spuitnevel vermijden.

Additionele gevareninformatie (EU)

EUH019 Kan ontplofbare peroxiden vormen.
EUH066 Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid

Extra informatie

Gewicht 1.05 kg
Signaalwoord

Gevaar

H-zinnen

H225, H336

P-zinnen

P210, P261

Datasheets en bijlages