Ethyleenglycol

1 l

Waarschuwing (Check Downloads voor veiligheidsblad)

18.65

Artikelnummer: O112-1000 Categorieën: , ,

Uniek en breed assortiment
95% van de producten uit voorraad leverbaar
Meer dan 50 jaar kennis en ervaring

1,2-ethaandiol (meestal aangeduid als ethyleenglycol, etheenglycol of kortweg glycol) is een alcohol met als brutoformule C2H6O2. De stof komt voor als een kleurloze en viskeuze vloeistof met een zoete smaak, die in alle verhoudingen mengbaar is met water. Technisch 1,2-ethaandiol bestaat meestal uit een mengsel van de oligomerenmono- (of 1,2-ethaandiol), di- en tri-ethyleenglycol.

Gevarenaanduidingscode (H-code)
H302 Schadelijk bij inslikken.
H373 Kan schade aan organen (Nier) veroorzaken bij langdurige of
herhaalde blootstelling bij inslikken.

Preventieve code (P-code)
P301 + P312 + P330 NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts
raadplegen. De mond spoelen.
P314 Bij onwel voelen een arts raadplegen.

Gewicht 1.05 kg

Downloads