IJzer(II)sulfaat

verschillende gewichten

Waarschuwing (Check Downloads voor veiligheidsblad)

Vanaf 5.95

Artikelnummer: O64200 Categorieën: , ,

Uniek en breed assortiment
95% van de producten uit voorraad leverbaar
Meer dan 50 jaar kennis en ervaring

Beschrijving

IJzer(II)sulfaat is een ijzerzout van zwavelzuur, met als brutoformule FeSO4. De stof komt voor als een blauwgroene of witte kristallen, die goed oplosbaar zijn in water. Het heptahydraat, Fe(SO4)· 7 H2O, is de meest voorkomende vorm en wordt ook wel ijzervitriool of groene vitriool genoemd. IJzer(II)sulfaat is een commercieel belangrijke grondstof voor de productie van andere ijzerverbindingen. Het wordt onder meer aangewend bij de bereiding van inkt, in ververijen en in de landbouw. Tevens dient het als industriële reductor, bijvoorbeeld voor de reductie van chromaten in cement.

De onoplosbaarheid van ijzer(II)fosfaat in water is een eigenschap waarvan in de waterzuiveringsindustrie gebruik gemaakt wordt om een teveel aan fosfaat uit drinkwater te halen. IJzer(II)sulfaat wordt als oplosbaar ijzerzout toegevoegd en het onoplosbare ijzer(II)fosfaat slaat neer. In de mycologie worden kristallen van ijzer(II)sulfaat (toverstenen) gebruikt om bepaalde paddenstoelen te kunnen determineren. Vooral bij Russula verkleurt het vlees van de paddenstoel na bekrassing met dergelijke toversteen.

Technische productinformatie:

MW: 151,91 g/mol

Dichtheid: 2,841 g/cm³ (20 °C)

CAS nummer: 7720-78-7

Wet en regelgeving: Gezondheid en Veiligheid

Waarschuwing

Gevarenaanduidingscode (H-code)

H302 H315 H319

  • Schadelijk bij inslikken
  • Veroorzaakt huidirritatie
  • Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

Preventieve code (P-code)

P301 + P312 + P330 P305 + P351 + P338

NA INSLIKKEN

Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. De mond spoelen.

BIJ CONTACT MET DE OGEN

Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. ​

Extra informatie

Gewicht N/B

Datasheets en bijlages