Kaliumdisulfiet

verschillende gewichten

Gevaar (Check Downloads voor veiligheidsblad)

Vanaf 12.70

Artikelnummer: O929 Categorieën: , ,

Uniek en breed assortiment
95% van de producten uit voorraad leverbaar
Meer dan 50 jaar kennis en ervaring

Beschrijving

Algemeen

Kaliummetabisulfiet (K2S2O5), ook bekend als kaliumpyrosulfiet, is een kaliumzout met een doordringende zwavelgeur. Het komt voor als een wit kristallijn poeder. De voornaamste toepassing van deze stof is als conserveermiddel (E224), voornamelijk in wijnen en bieren.
Technische productinformatie:

Formula: K₂SO₅
MW: 222,33 g/mol
Smeltpunt: 190 °C
Dichtheid: 1,2 g/cm³ (20 °C)
CAS nummer: 16731-55-8

Wet en regelgeving:

 

Gezondheid en Veiligheid

Gevaar

Gevarenaanduidingscode (H-code)
H318: Veroorzaakt ernstig oogletsel.

Preventieve code (P-code)
P280 P305 + P351 + P338 Beschermende handschoenen/ oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen.
BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

Additionele gevareninformatie (EU)
EUH031: Vormt giftig gas in contact met zuren.​

 

Extra informatie

Gewicht N/B
H-zinnen

H318

P-zinnen

P280, P305 + P351 + P338

Signaalwoord

Gevaar

Datasheets en bijlages