Koper(II)nitraat

verschillende gewichten

 

Gevaar (Check Downloads voor veiligheidsblad)

Vanaf 17.50

Wissen

Artikelnummer: O501 Categorieën: , , , ,

Uniek en breed assortiment
95% van de producten uit voorraad leverbaar
Meer dan 50 jaar kennis en ervaring

Koper(II)nitraat is het koperzout van salpeterzuur, met als brutoformule Cu(NO3)2. De stof komt voor als een blauw kristallijn poeder, waarvan de hydraten goed oplosbaar zijn in water en ethanol. De stof is, ook als hydraat, zeer hygroscopisch: de kristallen lossen uiteindelijk op in het water dat aan de lucht wordt onttrokken.

Koper(II)nitraat wordt, zoals de meeste nitraten, gebruikt als oxidator. In de organische synthese wordt het in combinatie met azijnzuuranhydride gebruikt als een effectief reagens voor de nitrering van aromatische verbindingen.

Daarnaast kent het ook toepassingen als corrosie-inhibitor, flotatiemiddel en kleurstof.

Wet en regelgeving: Gezondheid en Veiligheid

Gevaar

Gevarenaanduidingscode (H-code)

H272 H302 H315 H318

  • Kan brand bevorderen; oxiderend
  • Schadelijk bij inslikken
  • Veroorzaakt huidirritatie
  • Veroorzaakt ernstig oogletsel

Preventieve code (P-code)

P220 P280 P305 + P351 + P338

  • Van kleding/brandbare stoffen verwijderd houden/bewaren
  • Beschermende handschoenen/ oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen.

BIJ CONTACT MET DE OGEN

Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. ​

Gewicht Niet beschikbaar
Formula

Cu(NO3)2 · 3 H2O

MW

241,60 g/mol

Dichtheid

2,32 g/cm³ (20 °C)

Smeltpunt

114 °C

UN

1477

ADR

5.1 II /

CAS nummer

10031-43-3

Downloads