Koper(II)sulfaat 5aq

verschillende gewichten

 

Gevaar (Check Downloads voor veiligheidsblad)

Vanaf 7.00

Artikelnummer: O096 Categorieën: , , , ,

Uniek en breed assortiment
95% van de producten uit voorraad leverbaar
Meer dan 50 jaar kennis en ervaring

Beschrijving

Koper(II)sulfaat is het koperzout van zwavelzuur. De zuivere watervrije stof komt voor als een wit kristallijn poeder. Koper(II)sulfaat vormt echter gemakkelijk blauwe kristallen van het pentahydraat: CuSO4 · 5 H2O. Watervrij koper(II)sulfaat komt in de natuur voor onder de vorm van het mineraal hydrocyaniet. Het pentahydraat komt voor als het mineraal chalcanthiet.

Gebruik

 1. Koper(II)sulfaat wordt gebruikt in de tuinbouw, het is een meststof die in zeer kleine hoeveelheden aanwezig moet zijn. Een traditioneel bestrijdingsmiddel tegen meeldauw is Bordeauxse pap, een oplossing van 2 gewichtsdelen koper(II)sulfaat, 1 deel kalk in 100 delen water.
 2. In de rundveehouderij wordt koper(II)sulfaat in voetbaden gebruikt om infecties, zoals de ziekte van Mortellaro, aan de hoeven van het rund te bestrijden. Soms gebeurt dit in combinatie met formaline.
 3. In de geneeskunde wordt het gebruikt als ontsmettingsmiddel, als bloedstelpend middel en als emeticum. Het kan ook dienen als antigif bij vergiftiging met fosfor. Het wordt ook aangewend voor het conserveren van hout.
 4. Koper(II)sulfaat wordt gebruikt bij een aantal klassieke analytische reacties, zoals de biureetreactie en in het Fehlingsreagens.
 5. Watervrij koper(II)sulfaat wordt gebruikt om sporen van water in sommige vloeistoffen aan te tonen, omdat het zout, na contact met water, de karakteristieke blauwe kleur verkrijgt. Dit kleureffect wordt veroorzaakt door dat het Cu2+-ion gehydrateerd kan worden. In de watervrije, witte vorm is het omgeven door sulfaationen. In de gehydrateerde vorm bevinden zich een aantal watermoleculen tussen het koperion en de sulfaat-ionen. Het verschil in coördinatie leidt tot een verandering in energietoestanden van de d-elektronen van het koperion en daarmee tot andere optisch eigenschappen.
 6. Het kristalwater van het koper(II)sulfaat kan vervangen worden door ammoniak. Er ontstaat dan een complex ion ([Cu(NH3)4]2+, het tetramminekoper(II)ion) dat een intensieve blauwe-paarse kleur vertoont. Dit amminecomplex wordt tetramminekoper(II)sulfaat genoemd.
 7. Koper(II)sulfaat wordt gebruikt in de koper-kopersulfaat-referentie-elektrode.
 8. Verder wordt het gebruikt om te etsen.

Wet en regelgeving: Gezondheid en Veiligheid

 

Gevarenaanduidingscode (H-code)

H302

 • Schadelijk bij inslikken.

Preventieve code (P-code)

P101 P102 P280 P305 + P351 + P338

 • Bij het inwinnen van medisch advies de verpakking of etiket mee nemen.
 • buiten bereik van kinderen houden.
 • oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.

BIJ CONTACT MET DE OGEN:

 • Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
 • Inhoud / verpakking afvoeren naar een erkend afvalverwerkingsbedrijf.​

Extra informatie

Gewicht N/B
H-zinnen

H302

P-zinnen

P101, P102, P280, P305 + P351 + P338

Formula

CuSO₄·5H₂O

MW

249,69 g/mol

Dichtheid

2,284 g/cm³ (20 °C)

CAS nummer

7758-99-8

UN

3077

ADR

9,III

Signaalwoord

Gevaar

Bemesting geschikt voor

Gazon

Enkelvoudige bemesting

Nee

% Ammoniumnitraat

0

% Ammoniumnitraat eenheid

%

% Calciumammoniumnitraat

0

E Calciumammoniumnitraat

%

% Kaliumnitraat

0

Kaliumnitraat eenheid

%

% Natriumnitraat

0

Natriumnitraat eenheid

%

% Magnesium

0

Magnesium eenheid

%

Datasheets en bijlages