Koperpoeder, Fijn

Verschillende gewichten

Vanaf 10.89

Artikelnummer: O5485 Categorieën: , , ,

Uniek en breed assortiment
95% van de producten uit voorraad leverbaar
Meer dan 50 jaar kennis en ervaring

Beschrijving

Gevarenwaarschuwingen:

H400: Zeer giftig voor in het water levende organismen.
H412: Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Veiligheidsinstructies:

P273: Voorkom lozing in het milieu.
P391: Gemorst product opvangen.
P501: Inhoud/verpakking afvoeren in overeenstemming met lokale, regionale, nationale en internationale voorschriften.

Extra informatie

Gewicht 1 kg