Menthol

verschillende gewichten

Waarschuwing (Check Downloads voor veiligheidsblad)

Vanaf 16.36

Artikelnummer: O87108 Categorieën: , ,

Uniek en breed assortiment
95% van de producten uit voorraad leverbaar
Meer dan 50 jaar kennis en ervaring

Beschrijving

Menthol is een organische verbinding met een sterke muntgeur. De stof komt voor als een wit poeder of heldere kristallen. De IUPAC-naam voor deze verbinding is 5-methyl-2–cyclohexanol.

Gevarenaanduidingscode (H-code)
H315 Veroorzaakt huidirritatie.
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

Preventieve code (P-code)
P302 + P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water wassen.
P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water
gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen,
indien mogelijk; blijven spoelen.

Extra informatie

Gewicht 0.001 kg
H-zinnen

H315, H319

P-zinnen

P302 + P352, P305 + P351 + P338

Signaalwoord

Waarschuwing

% Aceton (C3H6O)

0

% Aceton (C3H6O) eenheid

%

% Waterstofperoxide eenheid

%

% Waterstofperoxide (H2O2)

0

Datasheets en bijlages