Methanol – NVP

verschillende hoeveelheden

Beperkte particuliere verkoop!
Zakelijke afnemers worden gecontroleerd.
Meer info!

Gevaar (Check Downloads voor veiligheidsblad)

Vanaf 7.60

U dient een actief account en een eindgebruikersverklaring ingevuld te hebben om meer dan 5 L van dit product te mogen bestellen.

Artikelnummer: O017-NVP Categorieën: , , , , ,

Uniek en breed assortiment
95% van de producten uit voorraad leverbaar
Meer dan 50 jaar kennis en ervaring

Beschrijving

Methanol of methylalcohol (in België ook bekend als brandalcohol) is het eenvoudigste alcohol en heeft als brutoformuleCH3OH. Methanol wordt vaak tot de primaire alcoholen gerekend, maar hoort daar volgens de strikte definitie niet bij. Het kenmerk van primaire alcoholen is dat er twee waterstofatomen direct naast de OH-groep zitten en bij methanol zijn dat er drie.

Bij alcoholische gisting van mengsels waarin zich pentosen (vijfwaardige suikers) bevinden kan methanol als bijproduct ontstaan (normale vruchtensuikers zoals fructose en glucose zijn hexosen). De vijfwaardige suiker xylose ontstaat bij afbraak van cellulose. Wanneer deze pentosen meegisten en er gisten aanwezig zijn die deze suikers kunnen omzetten (lang niet alle giststammen doen dit) ontstaat er (ook) methanol. De meeste ongelukken met methanol gebeuren echter door het consumeren van spiritus, vaak omdat bij sommigen de mythe leeft dat men de methanol eruit kan filteren of door eenvoudige destillatie kan verwijderen. Filteren is niet mogelijk en voor zuivering door destillatie is een gefractioneerde destillatie met een aanzienlijk scheidend vermogen nodig, omdat de kookpunten van ethanol en methanol vrij dicht bij elkaar liggen.

Methanol is een van de meest gebruikte grondstoffen in de chemische industrie. Daarnaast kan het ook gebruikt worden als energiebron, op zichzelf of bijgemengd in brandstoffen.

Enkele chemische toepassingen van methanol zijn:

 • De reactie van methanol met zuurstof levert formaldehyde
 • Met koolstofmonoxide vormt methanol azijnzuur
 • Met ammoniak vormt het mono-, di- en trimethylamine
 • Met HCl vormt het chloormethaan (methylchloride of Freon 40)
 • Met zuren vormt het esters zoals methylacetaat of methylbenzoaat
 • Door dehydratie van methanol verkrijgt men dimethylether
 • MTO (methanol-to-olefines) is een chemisch proces om lichte olefines, voornamelijk etheen en propeen, te produceren uit methanol. Dat zijn zelf belangrijke grondstoffen voor de chemische nijverheid. Het proces maakt gebruik van de dehydratie tot dimethylether. Het mengsel van methanol en dimethylether wordt dan op hoge temperatuur over een katalysator geleid die bestaat uit een kristallijne aluminiumsilicaat-zeoliet (synthetisch of natuurlijk zoals erioniet en chabaziet)[2]
 • MTG (methanol-to-gasoline) is een proces om hogere koolwaterstoffen uit methanol te bereiden, die als brandstof voor benzinemotoren kan gebruikt worden. Dit proces is gelijkaardig aan het MTO-proces, maar de lichte olefines worden verder omgezet in hogere koolwaterstoffen (alkanen, alkenen en naftenen)

Wet en regelgeving: Gezondheid en Veiligheid

Niet voor verkoop aan particulieren

Gevaar

Gevarenaanduidingscode (H-code)

H225 H301 + H311 + H331 H370

 • Licht ontvlambare vloeistof en damp.
 • Giftig bij inslikken, bij contact met de huid en bij inademing Veroorzaakt schade aan organen.

Preventieve code (P-code)

P210 P260 P280 P301 + P310 P311

 • Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen.
 • Niet roken.
 • Stof/ rook/ gas/ nevel/ damp/ spuitnevel niet inademen.
 • Beschermende handschoenen/ beschermende kleding dragen.

NA INSLIKKEN

 • Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
 • Een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.​

Extra informatie

Gewicht 0.001 kg
Formula

CH₃OH

MW

32,04 g/mol

Kookpunt

64,6 °C (1013 hPa)

Smeltpunt

-98 °C

Dichtheid

0,7918 g/cm³ (20 °C)

Brandingspunt

11 °C (closed cup)

CAS nummer

67-56-1

UN

1230

ADR

3,II

H-zinnen

H225, H301 + H311 + H331, H370

P-zinnen

P210, P260, P280, P301 + P310, P311

Signaalwoord

Gevaar

Inhoud eenheid

l

Datasheets en bijlages

Datasheets en bijlages

Let op! Dit product is beperkt door particulieren te bestellen . Boven een bepaalde grens mag alleen aan bedrijven geleverd worden. Alleen met opgave van uw bedrijfsgegevens inclusief KVK- en BTW nummer is dit product te bestellen. Bedrijven moeten daarom de Eindgebruikersverklaring  invullen voordat we tot levering kunnen overgaan. Ook moet je een account aanmaken. Het voordeel is dat de Eindgebruikersverklaring een jaar lang geldig blijft voor dit product en dus slechts eenmalig voor dit product  ingevuld moet worden.