Methylethylketon / MEK

verschillende hoeveelheden

Beperkt tot 25 L voor particulieren. Lees meer onder het tabblad (Beperkt voor particulieren).

Kies eerst gewenste volume en aantallen, vul intentieverklaring in als deze getoond wordt!

Gevaar (Check Downloads voor veiligheidsblad)

Vanaf 9.68

Wissen

Intentieverklaring

 • Max: 35 tekens

 • Max: 30 tekens

 • Wat gaat u doen met het product?Max: 300 tekens

Artikelnummer: O7074-NVP Categorieën: , , , ,

Uniek en breed assortiment
95% van de producten uit voorraad leverbaar
Meer dan 50 jaar kennis en ervaring

Vanwege wet- en regelgeving meer specifiek de explosieven en drugs precursoren wetgeving mogen wij dit product in beperkte hoeveelheden aan particulieren verkopen. Alleen met opgave van uw bedrijfsgegevens inclusief KVK- en BTW nummer is dit product in hoeveelheden boven de 25 liter te bestellen. Meer uitleg is te vinden onder Hulp ? (zie rechtsboven)

Butanon of methylethylketon (doorgaans afgekort tot MEK) is een keton met als brutoformule C4H8O. Naast aceton is het een van de eenvoudigste van deze verbindingen. Het is een kleurloze vloeistof, met een doordringende, zoete geur die door sommigen als prettig en door anderen als stank wordt ervaren.

Butanon wordt gebruikt als oplosmiddel en reinigingsmiddel, en het zit als weekmaker in MEK-lijmen. Dit zijn contactlijmendie kunststoffen aan elkaar lassen door het oppervlak zacht tot vloeibaar te maken.

MEK is een uitstekend oplosmiddel voor neopreenlijmen. Ook kunt u MEK gebruiken als hulpmiddel bij de verwerking van polyesters en u kunt MEK gebruiken als schoonmaakmiddel van matrijzen in de rubber- en kunststof industrie.

Wet en regelgeving: Gezondheid en Veiligheid

Gevaar

Gevarenaanduidingscode (H-code)

H225 H319 H336

 • Licht ontvlambare vloeistof en damp.
 • Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 • Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

Preventieve code (P-code)

P210 P261 P305 + P351 + P338

 • Licht ontvlambare vloeistof en damp. Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 • Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
 • Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken.
 • Niet roken.
 • Inademing van damp vermijden.

BIJ CONTACT MET DE OGEN

Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

Additionele gevareninformatie (EU)

EUH066 Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.

Gewicht N/B
Formula

C₂H₅COCH₃

MW

72,11 g/mol

Kookpunt

79,6 °C (1013 hPa)

Smeltpunt

-86 °C

Dichtheid

0,8054 g/cm³ (20 °C)

Brandingspunt

-4 °C

CAS nummer

78-93-3

UN

1193

ADR

3,II

H-zinnen

H225, H319, H336

P-zinnen

P210, P261, P305 + P351 + P338

Signaalwoord

Gevaar

Downloads

Beperkt voor particulieren

Let op! Dit product is tot 25 liter door particulieren te bestellen . Boven deze grens mag alleen aan bedrijven geleverd worden. Bedrijven moeten de intentieverklaring invullen voordat we tot levering kunnen overgaan. Heb je als bedrijf dit product vaker nodig maak dan een account aan, dan hoef je dit slechts eenmalig voor dit product te vullen.

De reden voor deze beperking is de explosieven en drugs precursoren wetgeving. Alleen met opgave van uw bedrijfsgegevens inclusief KVK- en BTW nummer is dit product in hoeveelheden boven de 25 liter te bestellen. Onder Info (rechtsboven) Algemeen is hier meer informatie over te vinden.