Methylethylketon / MEK

verschillende hoeveelheden

Precursor voor drugs of explosieven.
Beperkte particuliere verkoop!
Zakelijke afnemers worden gecontroleerd.
Meer info!

Gevaar (Check Downloads voor veiligheidsblad)

Vanaf 9.68

U dient een actief account en een eindgebruikersverklaring ingevuld te hebben om meer dan 6 L van dit product te mogen bestellen.

Artikelnummer: O7074-NVP Categorieën: , , , ,

Uniek en breed assortiment
95% van de producten uit voorraad leverbaar
Meer dan 50 jaar kennis en ervaring

Beschrijving

Butanon of methylethylketon (doorgaans afgekort tot MEK) is een keton met als brutoformule C4H8O. Naast aceton is het een van de eenvoudigste van deze verbindingen. Het is een kleurloze vloeistof, met een doordringende, zoete geur die door sommigen als prettig en door anderen als stank wordt ervaren.

Butanon wordt gebruikt als oplosmiddel en reinigingsmiddel, en het zit als weekmaker in MEK-lijmen. Dit zijn contactlijmendie kunststoffen aan elkaar lassen door het oppervlak zacht tot vloeibaar te maken.

MEK is een uitstekend oplosmiddel voor neopreenlijmen. Ook kunt u MEK gebruiken als hulpmiddel bij de verwerking van polyesters en u kunt MEK gebruiken als schoonmaakmiddel van matrijzen in de rubber- en kunststof industrie.

Wet en regelgeving: Gezondheid en Veiligheid

Gevaar

Gevarenaanduidingscode (H-code)

H225 H319 H336

  • Licht ontvlambare vloeistof en damp.
  • Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
  • Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

Preventieve code (P-code)

P210 P261 P305 + P351 + P338

  • Licht ontvlambare vloeistof en damp. Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
  • Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
  • Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken.
  • Niet roken.
  • Inademing van damp vermijden.

BIJ CONTACT MET DE OGEN

Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

Additionele gevareninformatie (EU)

EUH066 Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.

Extra informatie

Gewicht N/B
Formula

C₂H₅COCH₃

MW

72,11 g/mol

Kookpunt

79,6 °C (1013 hPa)

Smeltpunt

-86 °C

Dichtheid

0,8054 g/cm³ (20 °C)

Brandingspunt

-4 °C

CAS nummer

78-93-3

UN

1193

ADR

3,II

H-zinnen

H225, H319, H336

P-zinnen

P210, P261, P305 + P351 + P338

Signaalwoord

Gevaar

Datasheets en bijlages

Datasheets en bijlages

Let op! Dit product is beperkt door particulieren te bestellen . Boven een bepaalde grens mag alleen aan bedrijven geleverd worden. Alleen met opgave van uw bedrijfsgegevens inclusief KVK- en BTW nummer is dit product te bestellen. Bedrijven moeten daarom de Eindgebruikersverklaring  invullen voordat we tot levering kunnen overgaan. Ook moet je een account aanmaken. Het voordeel is dat de Eindgebruikersverklaring een jaar lang geldig blijft voor dit product en dus slechts eenmalig voor dit product  ingevuld moet worden.