Natrium dithioniet

verschillende hoeveelheden

Gevaar (Check Downloads voor veiligheidsblad)

Vanaf 12.30

Artikelnummer: P1772 Categorieën: , ,

Uniek en breed assortiment
95% van de producten uit voorraad leverbaar
Meer dan 50 jaar kennis en ervaring

Beschrijving

Natriumdithioniet of natriumhydrosulfiet is een zout van natrium, met als brutoformule Na2S2O4. Het is een sterk reductiemiddel.

Vanwege de reducerende activiteit wordt natriumdithioniet gebruikt als bleekmiddel bij de bereiding van kleurstoffen, suiker, leder, textiel en papier. Het wordt ook gebruikt in roestverwijderaar voor mineralen.

Gevarenaanduidingscode (H-code)
H251 Vatbaar voor zelfverhitting: kan vlam vatten.
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

Preventieve code (P-code)
P235 Koel bewaren.
P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water
gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen,
indien mogelijk; blijven spoelen.

Additionele gevareninformatie (EU)
EUH031 Vormt giftig gas in contact met zuren.

Extra informatie

Gewicht 0.105 kg
H-zinnen

H251, H319

P-zinnen

P235, P305 + P351 + P338

Signaalwoord

Gevaar

Datasheets en bijlages