Natriummetabisulfiet

verschillende gewichten

Gevaar (Check Downloads voor veiligheidsblad)

Vanaf 10.19

Artikelnummer: O165 Categorieën: , ,

Uniek en breed assortiment
95% van de producten uit voorraad leverbaar
Meer dan 50 jaar kennis en ervaring

Beschrijving

Natriummetabisulfiet is een anorganische verbinding van natrium, zwavel en zuurstof, met als brutoformule Na2S2O5. De stof komt voor als een wit kristallijn poeder, dat zeer goed oplosbaar is in water. In water ondergaat het hydrolyse tot natriumwaterstofsulfiet. Natriummetabisulfiet wordt gebruikt als conserveermiddel en antioxidant in de voedingsmiddelenindustrie. Het draagt het E-nummer 223. De aanvaardbare dagelijkse inname (ADI) bedraagt 0,7 milligram per kilogram lichaamsgewicht. Daarnaast wordt het tevens gebruikt om verkleuring van gedroogd fruit te voorkomen. Het product breekt sommige vitamines af, zoals onder andere vitamine B1.

Daarnaast wordt het onder andere nog gebruikt in geneesmiddelen, cosmetica en in de fotografie. Natriummetabisulfiet is schadelijk bij orale inname en irriterend voor de huid. Daarnaast bestaat het risico op ernstige oogletsels. Het is dan ook aangeraden steeds oogbescherming te gebruiken wanneer men in contact met het product komt. Wanneer natriummetabisulfiet in contact komt met zuren, kan zwaveldioxide ontstaan.

Wet en regelgeving: Gezondheid en Veiligheid

Gevaar

Gevarenaanduidingscode (H-code)

H302 H318

  • Schadelijk bij inslikken.
  • Veroorzaakt ernstig oogletsel.

Preventieve code (P-code)

P280 P301 + P312 + P330 P305 + P351 + P338 + P310

  • Oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen.

NA INSLIKKEN

  • Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
  • De mond spoelen.

BIJ CONTACT MET DE OGEN

  • Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
  • Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.

Additionele gevareninformatie (EU):

EUH031 Vormt giftig gas in contact met zuren.

Extra informatie

Gewicht N/B
Formula

Na2O5S2

MW

190,11 g/mol

CAS nummer

7681-57-4

H-zinnen

H302, H318

P-zinnen

P280, P301 + P312 + P330, P305 + P351 + P338 + P310

Signaalwoord

Gevaar

Datasheets en bijlages