Natriummetasilicaat

verschillende gewichten

Gevaar (Check Downloads voor veiligheidsblad)

Vanaf 7.50

Artikelnummer: O066 Categorieën: , ,

Uniek en breed assortiment
95% van de producten uit voorraad leverbaar
Meer dan 50 jaar kennis en ervaring

Beschrijving

Natriumsilicaat, natriummetasilicaat of waterglas is een oplosbaar natriumzout van kiezelzuur, met als brutoformuleNa2SiO3 (in watervrije toestand). Het komt voor als een kleurloze tot witte, hygroscopische vaste stof in diverse vormen, die redelijk goed oplosbaar is in water. Meestal komt het voor als pentahydraat: Na2SiO3 · 5 H2O.Natriumsilicaat is een product van groot technisch belang. Het is een vaak voorkomend ingrediënt van schoonmaakmiddelen, waar het op de verpakking wordt vermeld als natriumsilicaat (of de Engelse benaming sodium silicate).

Het wordt ook toegepast in lijmen en bindmiddelen, in bijvoorbeeld karton en montagekit voor uitlaatsystemen. Bij aanzuring ontstaat silicagel, een vorm van kiezelzuur die vooral wordt gebruikt in verpakkingen om de relatieve vochtigheid te verlagen. Natriumsilicaat wordt ook gebruikt om vloeren, muren en/of betonwanden waterdicht te maken. Op bestaande vloeren, muren en/of betonwanden aanbrengen met een kwast of roller. Bij nieuw werk mengen door de beton of specie en er ontstaat een waterdicht eindprodukt. Men kan het ook gebruiken om bloemvazen van steen die doorlekken, waterdicht te maken.

Wet en regelgeving: Gezondheid en Veiligheid

Gevaar

Gevarenaanduidingscode (H-code)

H290 H314 H335

  • Kan bijtend zijn voor metalen
  • Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel
  • Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken

Preventieve code (P-code)
P261 P280 P305 + P351 + P338 P310

  • Inademing van stof vermijden.
  • Beschermende handschoenen/ beschermende kleding/ oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen.

BIJ CONTACT MET DE OGEN

  • Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
  • Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.

Extra informatie

Gewicht N/B
MW

122.06 g/mol

Smeltpunt

~ 72.2 °C

Dichtheid

1.749 g/cm³ (20 °C)

CAS nummer

6834-92-0

UN

3253

ADR

8,III

H-zinnen

H290, H314, H335

P-zinnen

P261, P280, P305 + P351 + P338, P310

Signaalwoord

Gevaar

Datasheets en bijlages