Ontweringswater

verschillende hoeveelheden

Waarschuwing (Check Downloads voor veiligheidsblad)

Vanaf 5.95

Artikelnummer: O6416-ONTW Categorieën: , , ,

Uniek en breed assortiment
95% van de producten uit voorraad leverbaar
Meer dan 50 jaar kennis en ervaring

Beschrijving

Ontweringswater is een oplossing van oxaalzuur die gebruikt wordt om verweerde of verkleurde plekken in hout te reinigen. Toepassing met kwast, borstel of doek, afwassen met water en evt het hout naschuren. Ontweringswater is ook toepasbaar op marmer dat tot hoogglans kan worden opgepoetst met een doek.

Ontweringswater:

  • 10% oxaalzuur met 90% gedemineraliseerd water
  • Inhoud: 1 of 5 liter

Gevareninformatie

Gevarenaanduidingen

H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie

Veiligheidsaanbevelingen

P280 Oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P337+P313 Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.

Extra informatie

Gewicht 0.001 kg

Datasheets en bijlages