Plexisol® P 550-40 (blik)

Blik van 875 Gram

 

Gevaar (Zie Bijlages)

35.64

Artikelnummer: O67300-875 Categorieën: , ,

Uniek en breed assortiment
95% van de producten uit voorraad leverbaar
Meer dan 50 jaar kennis en ervaring

Beschrijving

Een 40% oplossing van een acrylhars op basis van Butylmetacrylaat. Degalan P 550 in white spirit 100°/140°C kan worden verdund met esters, ketonen, aromatische, alifatische en gechloreerde koolwaterstoffen; het is slechts gedeeltelijk mengbaar met alcohol en alifatische koolwaterstoffen. Het wordt gebruikt als consolidator van verflagen. Het is slechts gedeeltelijk mengbaar met alcohol.


Gebruik

PLEXISOL® P 550-40 is een thermoplastische elastomeer op basis van styreen-ethyleen-butyleen-styreen (SEBS) en wordt gebruikt voor verschillende toepassingen, waaronder:

 • Extrusie en co-extrusie: PLEXISOL® P 550-40 kan worden gebruikt voor het extruderen van verschillende producten, zoals afdichtingsprofielen, slangen, buizen en profielen. Het kan ook worden gebruikt als een buitenste laag in co-extrusieprocessen.
 • Spuitgieten: PLEXISOL® P 550-40 kan worden gebruikt voor het spuitgieten van verschillende producten, zoals behuizingen, handgrepen, knoppen en andere producten met een zachte touch.
 • Films en laminaten: PLEXISOL® P 550-40 kan worden gebruikt voor de productie van films en laminaten voor verschillende toepassingen, zoals medische hulpmiddelen, voedselverpakkingen en industriële toepassingen.

PLEXISOL® P 550-40 heeft verschillende eigenschappen, zoals goede elasticiteit, treksterkte, scheursterkte, lage hardheid en hoge transparantie, waardoor het geschikt is voor verschillende toepassingen. Het polymeer is ook bestand tegen veroudering, UV-straling en temperatuurschommelingen, waardoor het een duurzame oplossing is voor verschillende industrieën.


Eigenschappen

PLEXISOL® P 550-40 is een thermoplastische elastomeer op basis van styreen-ethyleen-butyleen-styreen (SEBS) met verschillende eigenschappen die het geschikt maken voor verschillende toepassingen. Enkele van de belangrijkste eigenschappen zijn:

 • Flexibiliteit en elasticiteit: PLEXISOL® P 550-40 is een zacht, flexibel en elastisch materiaal, waardoor het geschikt is voor toepassingen waar een zachte touch en goede flexibiliteit nodig zijn.
 • Hoge treksterkte: PLEXISOL® P 550-40 heeft een hoge treksterkte, waardoor het bestand is tegen vervorming en scheuren bij belasting.
 • Goede scheursterkte: PLEXISOL® P 550-40 heeft ook een goede scheursterkte, wat betekent dat het bestand is tegen scheuren en snijden.
 • Lage hardheid: PLEXISOL® P 550-40 heeft een lage Shore-hardheid, wat betekent dat het zeer zacht en flexibel is.
 • Transparantie: PLEXISOL® P 550-40 heeft een hoge transparantie, waardoor het geschikt is voor toepassingen waar optische helderheid en transparantie nodig zijn.
 • Bestand tegen veroudering en UV-straling: PLEXISOL® P 550-40 is bestand tegen veroudering en UV-straling, waardoor het een duurzaam materiaal is voor verschillende toepassingen.

Al deze eigenschappen maken PLEXISOL® P 550-40 geschikt voor verschillende toepassingen, zoals afdichtingsprofielen, slangen, buizen, profielen, medische hulpmiddelen, voedselverpakkingen, industriële toepassingen en meer.

 

Fysische en Chemische eigenschappen,

 • Voorkomen: Dichte vloeistof
 • Vaste stof gehalte: 40 ± 1%
 • Glasovergangstemperatuur: 25 C
 • Dichtheid: 0,84 kg/l
 • Viscositeit: 2800 – 5400 mPas bij 20°C

Gebruiksaanwijzing

Voor conservering en consolidatie van verf- en grondlagen op schilderijen op doek wordt een 5-10% oplossing (1:4 tot 1:9 in terpentine) gebruikt. Na droging van de hars kan het schilderij onder lichte druk en warmte (ca. 40° C) worden platgedrukt. Overtollige hars wordt daarna verwijderd met terpentine. Bij sterk verdund gebruik tast deze hars matte verflagen niet aan.

Voor het consolideren van krijtende verflagen op muurschilderingen (distemper, caseïne of frescoschilderingen) kan een oplossing van 3-5% worden aangebracht tot de gewenste verzadigingsgraad is bereikt. Overtollig hars moet worden verwijderd met terpentine.

Plexisol P 550-40% glans is ook geschikt als kleefstof voor het in de verf zetten van fijn textiel. Een 10% oplossing in terpentine wordt op de voeringstof gespoten of op beide zijden van een tussensteun.

Na droging van de hars wordt bij ca. 45°C en onder lichte druk verder gegaan met de voering.


Duurzaamheid

De duurzaamheid van PLEXISOL® P 550-40 hangt af van verschillende factoren, zoals de omgevingsomstandigheden en de toepassing. Over het algemeen heeft PLEXISOL® P 550-40 een goede duurzaamheid en is het bestand tegen veroudering, UV-straling en temperatuurschommelingen.

Om de duurzaamheid te maximaliseren, moet PLEXISOL® P 550-40 op de juiste manier worden opgeslagen. Het materiaal moet worden bewaard op een droge, koele plaats, weg van direct zonlicht en hittebronnen. Het is ook belangrijk om het materiaal te beschermen tegen vocht en water om verontreiniging te voorkomen. Als het materiaal niet op de juiste manier wordt opgeslagen, kan dit de eigenschappen en prestaties van het materiaal beïnvloeden.

Het wordt aanbevolen om het materiaal binnen zes maanden na ontvangst te gebruiken voor de beste resultaten. Als het materiaal langer wordt bewaard, moet het worden gecontroleerd op eventuele afwijkingen in eigenschappen voordat het wordt gebruikt. Het is ook belangrijk om de instructies van de fabrikant te volgen voor het verwerken en opslaan van het materiaal om de beste prestaties te garanderen.


Gevaren & Codes

PLEXISOL® P 550-40 is over het algemeen een veilig materiaal om mee te werken, maar net als bij elk chemisch product zijn er enkele potentiële gevaren waar rekening mee moet worden gehouden. Hier zijn enkele mogelijke gevaren van PLEXISOL® P 550-40:

 • Irritatie van de huid of ogen: PLEXISOL® P 550-40 kan irritatie van de huid of ogen veroorzaken bij contact. Het is belangrijk om beschermende handschoenen en oogbescherming te dragen bij het werken met het materiaal.
 • Inademing van dampen: Wanneer PLEXISOL® P 550-40 wordt verwerkt, kunnen er dampen vrijkomen die schadelijk kunnen zijn bij inademing. Het is belangrijk om te zorgen voor voldoende ventilatie in de werkruimte en om beschermende ademhalingsapparatuur te dragen indien nodig.
 • Brandbaarheid: PLEXISOL® P 550-40 is brandbaar en kan brandgevaar opleveren wanneer het wordt blootgesteld aan hittebronnen of vuur. Het is belangrijk om het materiaal weg te houden van hittebronnen en om te zorgen voor de juiste brandveiligheidsmaatregelen in de werkruimte.

Het is belangrijk om de veiligheidsinformatiebladen van de fabrikant te raadplegen voor gedetailleerde informatie over de veiligheid en de aanbevolen veiligheidsmaatregelen bij het werken met PLEXISOL® P 550-40.

 

– Gevarenaanduidingen

H225 Licht ontvlambare vloeistof en damp.

H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

H411 ​​Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

EUH066 Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken

– Veiligheidsaanbevelingen

P273 Voorkom lozing in het milieu.

P280 Beschermende handschoenen/ kleding/ oog-/ gelaatsbescherming dragen.

P303+P361+P353 Bij contact met huid (of haar): onmiddellijk alle verontreinigde kleding uittrekken. Spoel de huid af met water/douche.

P312 Bij onwel voelen een antigifcentrum of een arts raadplegen.

P403+P235 Op een goed geventileerde plaats bewaren. Blijf kalm.

P501 Inhoud/verpakking afvoeren volgens regionale, nationale en internationale voorschriften.

Extra informatie

Gewicht 0.875 kg

Datasheets en bijlages