Waterstofperoxide 35% – NVP

verschillende hoeveelheden

Precursor voor drugs of explosieven.
Geen particuliere verkoop zonder vergunning!
Zakelijke afnemers worden gecontroleerd.
Meer info!
Vergeet niet de intentieverklaring in te vullen.
Dit voorkomt vertraging in de orderverwerking.

Gevaar (Check Downloads voor veiligheidsblad)

Vanaf 9.80

Intentieverklaring

 • Bedrijfsnaam *

  Max: 35 tekens

 • KVK-nummer *

  Max: 30 tekens

 • Intentieverklaring *

  Wat gaat u doen met het product?Max: 300 tekens

Artikelnummer: K6480-NVP Categorieën: , , ,

Uniek en breed assortiment
95% van de producten uit voorraad leverbaar
Meer dan 50 jaar kennis en ervaring

Beschrijving

Waterstofperoxide wordt onder andere gebruikt als ontsmettingsmiddel, bijvoorbeeld bij ontstekingen in de mondholte, ontsmetting van drinkwater, als bleekmiddel bijvoorbeeld bij het bleken van stoffen, tanden, botten en haar (blonderen). Dit ontsmettende en blekende vermogen wordt veroorzaakt door de oxiderende werking van waterstofperoxide. Om deze reden wordt waterstofperoxide veel gebruikt in laboratoria en bij de productie van sommige organische stoffen.

De waterstofperoxide 35% mag niet aan particulieren verkocht worden. Voor particulieren hebben wij de 12% in het assortiment. Kies deze  Waterstofperoxide 12% als particulier.

Technische productinformatie:

 • IUPAC: Waterstofperoxide
 • Formule:H2O2
 • CAS Nr: 7722-84-1
 • Mol. Massa: 34.02
 • Dichtheid: 1.45 gr/ml
 • Smeltpunt: -33.00 °C
 • Kookpunt: 108.00 °C
 • MW: 34,01 g/mol
 • Kookpunt: ~ 107 °C (1013 hPa)
 • Smeltpunt: Max. 0 °C
 • Dichtheid: 1,11 g/cm³ (20 °C)
 • CAS nummer: 7722-84-1
 • UN: 2014
 • ADR: 5.1,II

Wet en regelgeving: Gezondheid en Veiligheid

Gevaar

Gevarenaanduidingscode (H-code)

H302 H318

Schadelijk bij inslikken. Veroorzaakt ernstig oogletsel.

Preventieve code (P-code)

P280, P301 + P312 + P330, P305 + P351 + P338 + P310

Oogbescherming / gelaatsbescherming dragen.

NA INSLIKKEN

Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. De mond spoelen.

BIJ CONTACT MET DE OGEN

Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.

Extra informatie

Gewicht N/B
IUPAC

Waterstofperoxide

Formule

H2O2

CAS nummer

7722-84-1

Mol. Massa

34.02

Dichtheid

1.45 gr/ml

Smeltpunt

-33.00 °C

Kookpunt

108.00 °C

UN

2014

ADR

5.1,II

MW

34,01 g/mol

H-zinnen

H302, H318

P-zinnen

P280, P301 + P312 + P330, P305 + P351 + P338 + P310

Signaalwoord

Gevaar

Inhoud eenheid

l

Datasheets en bijlages

Datasheets en bijlages

Let op! Dit product is niet door particulieren te bestellen. Bedrijven moeten de intentieverklaring invullen voordat we tot levering kunnen overgaan. Heb je als bedrijf dit product vaker nodig maak dan een account aan, dan hoef je dit slechts eenmalig voor dit product te vullen.

De reden voor deze beperking is de explosieven en drugs precursoren wetgeving. Alleen met opgave van uw bedrijfsgegevens inclusief KVK- en BTW nummer is dit product in hoeveelheden boven de 25 liter te bestellen. Onder Info (rechtsboven) Algemeen is hier meer informatie over te vinden.