Zwavelbloem

1 kg

Waarschuwing (Check Downloads voor veiligheidsblad)

21.12

Artikelnummer: O6440-1000 Categorieën: , ,

Uniek en breed assortiment
95% van de producten uit voorraad leverbaar
Meer dan 50 jaar kennis en ervaring

Beschrijving

Zwavelbloem wordt gebruikt in de tuinbouw voor bestrijding van echte meeldauw op sierteeltproducten en in de biologische fruitteelt om wespennesten uit te roken.

Niet voor geneeskundige doeleinden. Koel, droog en buiten bereik van kinderen bewaren.

Gevarenaanduidingscode (H-code)
H228 Ontvlambare vaste stof.
H315 Veroorzaakt huidirritatie.

Preventieve code (P-code)
P210 Verwijderd houden van warmte.
Maatregelen
P302 + P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.
P370 + P378 In geval van brand: blussen met poeder

Extra informatie

Gewicht 1.05 kg
P-zinnen

P210, P302 + P352, P370 + P378

Signaalwoord

Waarschuwing

Datasheets en bijlages