Aluminium poeder

verschillende gewichten

Gevaar (Check Downloads voor veiligheidsblad)

Vanaf 8.33

Artikelnummer: K5480 Categorieën: , , , , ,

Uniek en breed assortiment
95% van de producten uit voorraad leverbaar
Meer dan 50 jaar kennis en ervaring

Beschrijving

Chemische beschrijving: Aluminiumpoeder
Kleur: Zilver
Kleurenindex: PM 1,77000
Lichtgewicht: Geconcentreerd: 8, Medium: 8, Verdund: 8 (1 is slecht, 8 is het beste).

Gevarenaanduidingscode (H-code)
H228 Ontvlambare vaste stof.
Preventieve code (P-code)
P210 Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken. Geen
roken.
P240 Container en ontvangstapparatuur aarden/binden.
P241 Explosieveilige elektrische/ventilatie-/verlichtingsapparatuur gebruiken.
P280 Draag beschermende handschoenen/ kleding/ oogbescherming/ gelaatsbescherming.
P370+P378 In geval van brand: Gebruik zand, droog bluspoeder of schuim voor
blussen.

Extra informatie

Gewicht N/B
H-zinnen

H228

P-zinnen

P210, P240, P241, P280, P370+P378

Signaalwoord

Gevaar

Datasheets en bijlages