Ammoniumchloride

verschillende gewichten

Gevaar (Check Downloads voor veiligheidsblad)

Vanaf 8.79

Wissen

Artikelnummer: O085 Categorieën: , ,

Uniek en breed assortiment
95% van de producten uit voorraad leverbaar
Meer dan 50 jaar kennis en ervaring

Ammoniumchloride (NH4Cl) is het ammoniumzout van waterstofchloride (HCl). Het is ook bekend onder de naam salmiak. Het is een wit kristallijn poeder dat zeer goed oplosbaar is in water.

Hoewel de grondstoffen, ammoniak (NH3) en waterstofchloride (HCl), zeer corrosief en toxisch zijn, vormen ze samen ammoniumchloride, een zout dat de basis vormt voor snoepgoed als drop, in het bijzonder salmiakdrop.

Wet en regelgeving: Gezondheid en Veiligheid

Gevaar

Gevarenaanduidingscode (H-code)

H302 H319 H411

  • Schadelijk bij inslikken
  • Veroorzaakt ernstige oogirritatie
  • Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen

Preventieve code (P-code)

P273 P305 + P351 + P338

  • Voorkom lozing in het milieu

BIJ CONTACT MET DE OGEN

Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.​

Gewicht Niet beschikbaar
Formula

NH₄Cl

MW

53,49 g/mol

Smeltpunt

335 °C

Dichtheid

1,5256 g/cm³ (20 °C)

CAS nummer

12125-02-9

Downloads