Araldite AY 103-1

Per Blik van 1 Kg

Waarschuwing (Check Downloads voor veiligheidsblad)

89.83

  • Bestel Direct Mee *

    Araldite Hardener HY 956 + 65.57

Artikelnummer: SC2046 Categorieën: , ,

Uniek en breed assortiment
95% van de producten uit voorraad leverbaar
Meer dan 50 jaar kennis en ervaring

Beschrijving

Araldit® AY 103-1 / Verharder HY 956 is een bij kamertemperatuur uithardende, transparante, vloeibare universele tweecomponentenlijm met hoge contacthechting. Het systeem is geschikt voor het verlijmen van een breed scala aan metalen, keramiek, glas, rubber, harde kunststoffen en de meest gangbare materialen en kan eenvoudig worden aangebracht, zelfs over grote oppervlakken.


Gebruik

Araldite AY 103-1 is een epoxylijm die gebruikt wordt voor het verlijmen van verschillende materialen, zoals metaal, glas, keramiek, hout en kunststoffen. Deze lijm heeft een hoge sterkte en is bestand tegen water, chemicaliën en hoge temperaturen. Araldite AY 103-1 wordt vaak gebruikt in de industrie voor het maken van structurele verbindingen, zoals bijvoorbeeld in de lucht- en ruimtevaart, automobielindustrie en de productie van elektronica. Het is belangrijk om de instructies van de fabrikant te volgen bij het gebruik van deze lijm, aangezien het een chemisch product is dat op de juiste manier moet worden behandeld om optimale prestaties te garanderen.


Eigenschappen

  • Araldit® AY 103-1 / Verharder HY 956 is een bij kamertemperatuur uithardende, transparante, vloeibare universele tweecomponentenlijm met hoge contacthechting.
  • Het systeem is geschikt voor het verlijmen van een breed scala aan metalen, keramiek, glas, rubber, harde kunststoffen en de meest gangbare materialen en kan eenvoudig worden aangebracht, zelfs over grote oppervlakken.
  • Tenzij anders vermeld, werden standaard testmonsters gemaakt van een aluminiumlegering met de afmetingen 170 x 25 x 1,5 mm gebruikt om de onderstaande waarden te bepalen. Het overlappingsgebied was telkens 12,5 x 25 mm.
  • De waarden werden bepaald met behulp van standaard testmethoden op typische productiepartijen. Ze zijn alleen voor technische informatie en vertegenwoordigen geen product specificaties.
  • Typische gemiddelde afschuifsterktes van verschillende metaalbindingen (ISO 4587)
  • Uitharding: 16 uur bij 40°C; Testtemperatuur: 23°C

Zie voor verdere informatie het Datablad


Gebruiksaanwijzing

Voorbehandeling

De sterkte en duurzaamheid van een verlijmde verbinding zijn afhankelijk van de juiste behandeling van de te verlijmen oppervlakken.

Gewrichtsoppervlakken moeten in ieder geval worden gereinigd met een goed ontvettingsmiddel zoals aceton, isopropanol (voor kunststoffen) of andere gepatenteerde ontvettingsmiddelen om alle sporen van olie, vet en vuil te verwijderen. Alcohol van lage kwaliteit, benzine (benzine) of verfverdunners mogen nooit worden gebruikt. De sterkste en meest duurzame verbindingen worden verkregen door mechanisch schuren of chemisch etsen (beitsen). De ontvette oppervlakken. Het schuren dient gevolgd te worden door een tweede ontvettingsbehandeling.

Het aanbrengen van de lijm

Hars en verharder moeten gemengd worden totdat ze een homogene mix vormen.
Het mengsel hars/verharder kan handmatig of met een robot op de voorbehandelde en droge voegvlakken worden aangebracht. Jager’s de technische ondersteuningsgroep kan de gebruiker helpen bij het selecteren van een geschikte applicatiemethode en kan ook een aantal gerenommeerde bedrijven aanbevelen die apparatuur voor het afgeven van lijm produceren en onderhouden. Een laag lijm met een dikte van 0,05 tot 0,10 mm geeft normaal gesproken de grootste afschuifsterkte aan de verbinding.

Jager benadrukt dat een goed ontwerp van de lijmverbinding ook cruciaal is voor een duurzame hechting. De gezamenlijke componenten zouden moeten zijn gemonteerd en vastgezet zodra de lijm is aangebracht. Voor meer gedetailleerde uitleg over oppervlaktevoorbereiding en voorbehandeling, ontwerp van lijmverbindingen en de dual doseersysteem voor injectiespuiten, bezoek www.araldite2000plus.com.

Apparatuur onderhoud

Alle gereedschappen kunnen het beste worden gereinigd met warm water en zeep voordat lijmresten vast komen te zitten kan. Het verwijderen van reeds uitgeharde resten is vervelend en tijdrovend. Bij gebruik van een oplosmiddel zoals aceton moeten de gebruikelijke voorzorgsmaatregelen in acht worden genomen. Vermijd bovendien contact met huid en ogen.


Duurzaamheid

De houdbaarheid van Araldite AY 103-1 kan variëren afhankelijk van de bewaaromstandigheden en de verpakking. Over het algemeen heeft epoxylijm een relatief lange houdbaarheid, maar het is belangrijk om te weten dat de kwaliteit van de lijm kan afnemen na verloop van tijd, vooral als deze wordt blootgesteld aan hoge temperaturen of vochtigheid.

Araldite AY 103-1 wordt meestal geleverd in twee afzonderlijke componenten die gemengd moeten worden voordat ze kunnen worden gebruikt. De meeste fabrikanten van epoxylijm raden aan om deze lijm binnen 2 jaar na de productiedatum te gebruiken voor optimale prestaties. Het is ook belangrijk om de verpakking van de lijm goed afgesloten te houden en op te slaan op een koele en droge plaats, bij voorkeur op kamertemperatuur tussen de 5°C en 25°C. Raadpleeg altijd de productinformatie en de instructies van de fabrikant voor specifieke informatie over de houdbaarheid van Araldite AY 103-1.


Gevaren & Codes

– Gevaaraanduidingen

H314: Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
H317 kan allergische reacties op uw huid veroorzaken.
H411 ​​Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

– Veiligheidsaanbevelingen

P261 Inademing van stof/ rook/ gas/ nevel/ damp/ spuitnevel vermijden.
P264 Na het werken met dit product de huid grondig wassen.
P273 Voorkom lozing in het milieu.
P280 Beschermende handschoenen/ oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen.
P333 + P313 Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.
P391 Gelekte/gemorste stof opruimen.


Bijzonderheden

Araldite Hardener HY956 noodzakelijk.

 

Extra informatie

Gewicht 1 kg

Datasheets en bijlages