Azijnzuur 99,5 %

Meerdere volumes

Gevaar (Check Downloads voor veiligheidsblad)

Vanaf 16.95

Artikelnummer: O023-NVP Categorieën: , ,

Uniek en breed assortiment
95% van de producten uit voorraad leverbaar
Meer dan 50 jaar kennis en ervaring

Beschrijving

Algemeen

Azijnzuur (systematische naam ethaanzuur) is een zwak zuur met een kenmerkende stekende geur. Het heeft als formule CH3-COOH (soms ook geschreven als H3C-COOH). Azijnzuur is, na mierenzuur, het eenvoudigste carbonzuuren de wetenschappelijke naam was vroeger dan ook methaancarbonzuur. Zuiver watervrij azijnzuur wordt ook wel ijsazijn genoemd.

Toepassingen

Industrie

Zuiver azijnzuur is een belangrijke grondstof in de polymeerchemie waarbij celluloseacetaat en polyvinylacetaat gemaakt worden voor onder meer synthetische vezels, plastics en lijmen. Azijnzuuranhydride is daarin een belangrijke tussenstof. Ook acetaten (azijnzure zouten) zijn belangrijke eindproducten.

Met alcoholen vormt azijnzuur esters die als oplosmiddel of geurstof gebruikt worden.

Voeding

Azijnzuur en sommige acetaten worden gebruikt als smaakstof, conserveermiddel of zuurteregelaar in de voedingsmiddelenindustrie. Dit zijn:

E 260 – Azijnzuur
E 261 – Kaliumacetaat
E 262 – Natriumacetaat
E 263 – Calciumacetaat

Azijn is een oplossing van 4 tot 15% azijnzuur in water. Azijn wordt weer gebruikt bij het inmaken van groentes en de bereiding van diverse sauzen, zoals mosterd.


 

Technische productinformatie:

Formula: H₃CCOOH
CAS nummer: 64-19-7
UN: 2789
ADR: 8,II


Wet en regelgeving:


Gezondheid en Veiligheid

Gevaar

Gevarenaanduidingscode (H-code)
H226 H314
Ontvlambare vloeistof en damp.
Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.

Preventieve code (P-code)
P280 P305 + P351 + P338 P310
Beschermende handschoenen/ beschermende kleding/ oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen.
BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.

Extra informatie

Gewicht N/B

Datasheets en bijlages