Azijnzuur 99,5 %

verschillende hoeveelheden

Gevaar (Check Downloads voor veiligheidsblad)

Beperkt tot 25 L voor particulieren. Lees meer onder het tabblad (Beperkt voor particulieren).

Kies eerst gewenste volume en aantallen, vul intentieverklaring in als deze getoond wordt!

Vanaf 11.56

Wissen

Gebruiker- & intentieverklaring

Artikelnummer: O023-NVP Categorieën: , , ,

Uniek en breed assortiment
95% van de producten uit voorraad leverbaar
Meer dan 50 jaar kennis en ervaring

Azijnzuur (systematische naam ethaanzuur) is een zwak zuur met een kenmerkende stekende geur. Het heeft als formule CH3-COOH (soms ook geschreven als H3C-COOH). Azijnzuur is, na mierenzuur, het eenvoudigste carbonzuuren de wetenschappelijke naam was vroeger dan ook methaancarbonzuur. Zuiver watervrij azijnzuur wordt ook wel ijsazijn genoemd.

Industrie

Zuiver azijnzuur is een belangrijke grondstof in de polymeerchemie waarbij celluloseacetaat en polyvinylacetaat gemaakt worden voor onder meer synthetische vezels, plastics en lijmen. Azijnzuuranhydride is daarin een belangrijke tussenstof. Ook acetaten (azijnzure zouten) zijn belangrijke eindproducten.

Met alcoholen vormt azijnzuur esters die als oplosmiddel of geurstof gebruikt worden.

Voeding

Azijnzuur en sommige acetaten worden gebruikt als smaakstof, conserveermiddel of zuurteregelaar in de voedingsmiddelenindustrie. Dit zijn:

  1. E 260 – Azijnzuur
  2. E 261 – Kaliumacetaat
  3. E 262 – Natriumacetaat
  4. E 263 – Calciumacetaat

Azijn is een oplossing van 4 tot 15% azijnzuur in water. Azijn wordt weer gebruikt bij het inmaken van groentes en de bereiding van diverse sauzen, zoals mosterd.

Wet en regelgeving: Gezondheid en Veiligheid

• Gevarenaanduidingen :

H226 – Ontvlambare vloeistof en damp. H314 – Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.

• Voorzorgsmaatregelen

– Preventie :

P210 – Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en
andere ontstekingsbronnen. Niet roken. P241 – Explosieveilige elektrische/
ventilatie-/verlichtings-/.. apparatuur gebruiken. P260 – Stof/rook/gas/nevel/damp/
spuitnevel niet inademen. P280 – Beschermende handschoenen/beschermende
kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.

– Reactie :

P303+P361+P353 – BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar) : Verontreinigde
kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen. P305+P351+
P338 – BIJ CONTACT MET DE OGEN : Voorzichtig afspoelen met water
gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven
spoelen.

– Instructies voor verwijdering :

P501 – Deze stof en de verpakking naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder
afval brengen.  ​

Gewicht 0.001 kg
Formula

H₃CCOOH

CAS nummer

64-19-7

UN

2789

ADR

8,II

Downloads

Niet voor particulieren

Let op! Dit product is tot 25 liter door particulieren te bestellen . Boven deze grens mag alleen aan bedrijven geleverd worden. Bedrijven moeten de intentieverklaring invullen voordat we tot levering kunnen overgaan. Heb je als bedrijf dit product vaker nodig maak dan een account aan, dan hoef je dit slechts eenmalig voor dit product te vullen.

De reden voor deze beperking is de explosieven en drugs precursoren wetgeving. Alleen met opgave van uw bedrijfsgegevens inclusief KVK- en BTW nummer is dit product in hoeveelheden boven de 25 liter te bestellen. Onder Info (rechtsboven) Algemeen is hier meer informatie over te vinden.