Butyldiglycol

1 l

Waarschuwing (Check Downloads voor veiligheidsblad)

25.16

Artikelnummer: O895-1000 Categorieën: ,

Uniek en breed assortiment
95% van de producten uit voorraad leverbaar
Meer dan 50 jaar kennis en ervaring

Beschrijving

Butyldiglycol is een een kleurloze vloeistof, die mengbaar is met water.

Butyldiglycol wordt gebruikt als (industrieel) oplosmiddel voor nitrocellulose, oliën, kleurstoffen, zepen, polymeren en intermediairen, ter productie van weekmakers.

Gevarenaanduidingscode (H-code)
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

Preventieve code (P-code)
P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water
gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

Extra informatie

Gewicht 1.05 kg
Signaalwoord

Waarschuwing

H-zinnen

H319

P-zinnen

P305 + P351 + P338

% Aceton (C3H6O)

0

% Aceton (C3H6O) eenheid

%

% Waterstofperoxide eenheid

%

% Waterstofperoxide (H2O2)

0

Datasheets en bijlages