Dichloormethaan (DCM)

verschillende hoeveelheden

Waarschuwing (Check Downloads voor veiligheidsblad)

 

Vanaf 15.20

Artikelnummer: O118 Categorieën: , , ,

Uniek en breed assortiment
95% van de producten uit voorraad leverbaar
Meer dan 50 jaar kennis en ervaring

Beschrijving

Dichloormethaan of methyleenchloride is een organische verbinding die hoofdzakelijk als oplosmiddel gebruikt wordt. Het is een kleurloze en vluchtige vloeistof met een matig zoete en soms onaangename geur. Dichloormethaan is slecht oplosbaar in water, maar goed mengbaar met de meeste organische oplosmiddelen.

De vluchtigheid van dichloormethaan en zijn vermogen om als oplosmiddel voor een grote verscheidenheid aan verbindingen, maken het tot een ideaal oplosmiddel in de organische synthese. De bekendste toepassing is als verfafbijtmiddel en als ontvettingsmiddel.

Wet en regelgeving: Gezondheid en Veiligheid

Waarschuwing

Gevarenaanduidingscode (H-code)

H315 H319 H335 H336 H351 H373

  • Veroorzaakt huidirritatie
  • Veroorzaakt ernstige oogirritatie
  • Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken
  • Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken
  • Verdacht van het veroorzaken van kanker
  • Kan schade aan organen (Lever, Bloed, Centrale zenuwstelsel) veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling

Preventieve code (P-code)

P261 P281 P305 + P351 + P338

  • Inademing van damp vermijden
  • De nodige persoonlijke beschermingsuitrusting gebruiken.

BIJ CONTACT MET DE OGEN

  • Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. ​

Extra informatie

Gewicht N/B
Formula

CH₂Cl₂

MW

84,93 g/mol

Kookpunt

39,8 °C (1013 hPa)

Smeltpunt

-95 °C

Dichtheid

1,322 g/cm³ (20 °C)

CAS nummer

75-09-2

UN

1593

ADR

6.1,III

H-zinnen

H315, H319, H335, H336, H351, H373

P-zinnen

P261, P281, P305 + P351 + P338

Signaalwoord

Waarschuwing

Datasheets en bijlages