Tert-Butanol

verschillende hoeveelheden

Gevaar (Check Downloads voor veiligheidsblad)

Vanaf 6.50

Artikelnummer: P1691 Categorieën: , , , ,

Uniek en breed assortiment
95% van de producten uit voorraad leverbaar
Meer dan 50 jaar kennis en ervaring

Beschrijving

2-methyl-2-propanol of tert-butanol is een tertiair alcohol. Deze stof is de grondstof voor tert-butylesters en tert-butylethers, zoals methyl-tert-butylether. Ze wordt ook gebruikt als solvent.

De stof wordt in het commercieel circuit vaak in plastic flessen geleverd. Gezien het smeltpunt, 25 tot 26°C, wordt de stof in vloeibare vorm in de fles gedaan, maar treedt stolling op. Voor gebruik moet de fles dan even kort verwarmd worden om de verbinding uit de fles te krijgen.

Wet en regelgeving:

Gezondheid en Veiligheid

Gevaar

Gevarenaanduidingscode (H-code)

H225 H319 H332 H335

  • Licht ontvlambare vloeistof en damp. Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
  • Schadelijk bij inademing.
  • Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

Preventieve code (P-code)

P210 P261 P305 + P351 + P338

  • Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken.
  • Niet roken
  • Inademing van damp vermijden.

BIJ CONTACT MET DE OGEN

Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

Extra informatie

Gewicht 0.001 kg
Formula

(CH₃)₃COH

MW

74,12 g/mol

Kookpunt

82,2 °C (1013 hPa)

Smeltpunt

25,3 °C

Dichtheid

0,7887 g/cm³ (20 °C)

Brandingspunt

11 °C

CAS nummer

75-65-0

UN

1120

ADR

3,II

H-zinnen

H225, H319, H332, H335

P-zinnen

P210, P261, P305 + P351 + P338

Signaalwoord

Gevaar

% Aceton (C3H6O)

0

% Aceton (C3H6O) eenheid

%

% Waterstofperoxide eenheid

%

% Waterstofperoxide (H2O2)

0

Datasheets en bijlages