Terpineol

verschillende hoeveelheden

Waarschuwing (Check Downloads voor veiligheidsblad)

Vanaf 33.26

Artikelnummer: O7015 Categorieën: , , ,

Uniek en breed assortiment
95% van de producten uit voorraad leverbaar
Meer dan 50 jaar kennis en ervaring

Beschrijving

Terpineol is een natuurlijk voorkomend monoterpene alcohol die is geïsoleerd uit een verscheidenheid van bronnen zoals Kajeput olie, pijnolie en petitgrain olie. [1] Er zijn vier isomeren, alfa-, beta-, gamma-terpineol en terpinen-4 -ol. beta- en gamma-terpineol verschillen alleen door de plaats van een dubbele binding. Terpineol is gewoonlijk een mengsel van deze isomeren met alfa-terpineol als het hoofdbestanddeel.

Gevarenaanduidingscode (H-code)
H315 Veroorzaakt huidirritatie.
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

Preventieve code (P-code)
P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water
gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien
mogelijk; blijven spoelen.

Extra informatie

Gewicht N/B
H-zinnen

H315, H319

P-zinnen

P305 + P351 + P338

Signaalwoord

Waarschuwing

% Aceton (C3H6O)

0

% Aceton (C3H6O) eenheid

%

% Waterstofperoxide eenheid

%

% Waterstofperoxide (H2O2)

0

Datasheets en bijlages